Bestemmingsplannen in Watergang

U kunt in de volgende twee stappen nagaan welk bestemmingsplan of ander ruimtelijk plan op een bepaald perceel of adres van toepassing is.

1. Ruimtelijke plannen

Kijkt u eerst in onderstaande plannen of het perceel of adres dat u zoekt voor komt in een digitaal (bestemmings)plan. Bij de naam van het (bestemmings)plan kunt u zien wat de status is.

komt het perceel of adres dat u zoekt niet voor in bovenstaande plannen, gaat u dan hieronder naar stap 2: plannen in pdf.

2. Plannen in pdf

Komt het perceel of adres dat u zoekt niet voor in een digitaal plan, dan kunt u de plannen in pdf (Bestemmingsplan Buitengebied Landsmeer 1977 en eerste herziening 1988) inzien.