Zicht op N247 bij Broek in Waterland

Broekermeerdijk 30 - Middenweg 1-3 (onherroepelijk)

Het bestemmingsplan “Waterland Broekermeerdijk 30-Middenweg 1-3” is met ingang van vrijdag 14 december 2012 onherroepelijk geworden. Dit betekent dat dit bestemmingsplan in werking is getreden en het juridisch kader is waaraan met name aanvragen om omgevingsvergunningen kunnen worden getoetst.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 11 oktober 2012 vastgesteld. Het bestemmingsplan in onherroepelijk geworden omdat er geen beroep is ingediend bij de Raad van State.

Dit bestemmingsplan maakt de verplaatsing van het bedrijf gevestigd op het perceel Broekermeerdijk 30 te Watergang naar perceel Middenweg 1-3 te Broek in Waterland planologisch mogelijk. Tevens maakt het bestemmingsplan de bouw van 4 woningen mogelijk op het perceel Broekermeerdijk 30 te Watergang.

Het vastgestelde en tevens onherroepelijk geworden bestemmingsplan “Waterland Broekermeerdijk 30-Middenweg 1-3” kan worden ingezien op de landelijke website.externe-link-icoon