Luchtfoto Katwoude Stiereveld

De inzet van het college van B&W is gericht op veel en vooral betaalbaar bouwen. Om invulling te kunnen geven aan deze ambitie bereidt het college deze bestuursperiode plannen voor die resulteren in 2000 woningen. In deze plannen  wordt ruimte specifiek voor ouderen en jongeren gereserveerd en wordt nog meer ingezet op de betaalbaarheid.

De realisatie van deze 2000 woningen heeft een grote impact op onze gemeente en haar voorzieningen. Denk
bijvoorbeeld aan scholen, parkeren en verkeer, maar ook het gebruik van onze openbare ruimte, sociale en culturele voorzieningen. Deze behoefte wordt vooraf in kaart gebracht zodat de realisatie ervan parallel kan lopen aan de realisatie van de woningen. Naast de bouw van 2000 structurele woningen worden ook ook de mogelijkheden voor tijdelijke woningen verkend om in de tussenliggende periode enige verlichting op de woningmarkt te bieden.