Dijkversterking Marken

Rijkswaterstaat start in 2020 met de dijkversterking op Marken. In voorbereiding hierop wordt grondonderzoek uitgevoerd. Dit grondonderzoek wordt uitgevoerd op:

  • de kruin van de West- en Zuidkade, de kade rond de haven en de Rozewerf.
  • de agrarische percelen direct grenzend aan de dijk.
  • het Markermeer, de Gouwzee en in de haven.

Waar bestaat het grondonderzoek uit?

Het grondonderzoek bestaat uit het uitvoeren van sonderingen en boringen. Voor een sondering wordt een metalen staaf met kracht in de grond gedreven. De kracht die nodig is om de staaf de grond in te drijven bepaald de draagkracht. Bij boringen worden met behulp van een grondboor grondmonsters genomen uit diepere grondlagen. Deze grondmonsters worden in een laboratorium nader onderzocht. De sonderingen en boringen worden uitgevoerd om inzicht te verkrijgen in de eigenschappen en de dikte van de verschillende grondlagen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd met behulp van sondeerapparatuur en boorwagens. Op het water worden de werkzaamheden uitgevoerd vanaf een werkschip. In verband met de geringe afmetingen en belastbaarheid van de dijk wordt gebruik gemaakt van materieel met beperkte afmetingen en gewicht. In totaal worden er op ca. 130 locaties (land en water) werkzaamheden uitgevoerd.

  • De werkzaamheden worden in de periode 14 maart tot juli 2018 uitgevoerd.
  • Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt contact opgenomen met de eigenaar / gebruiker van de percelen.

Inzage stukken

Inzage ontwerpbeschikking

Op de website van de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied kunt u de ontwerpbeschikking van Unie van Marken VOF / Amsterdam - Hoorn en alle bijbehorende stukken downloaden.