Agenda

Nieuws

Verkeershinder

Kom naar de politieke markt op 18 december

Kom op 18 december naar de politieke markt. Dan kun je kennismaken met alle Waterlandse politieke partijen én met hen van gedachten wisselen over belangrijke thema’s.

Ben jij tussen de 18 en 25 en wil je wel eens meedraaien op een stembureau? Dat Kan! Neem contact op met ons via verkiezingen @waterland.nl!

Afval is grondstof!

Vragen over wat er per 1 januari 2018 allemaal voor u gaat veranderen in de afvalinzameling? Op 16 december staan wij u graag te woord op de markt in Monnickendam!

 

Stadsdebat over Galgeriet

Tijdens het stadsdebat worden de ontwerpen voorgelegd aan inwoners, ondernemers en andere betrokken partijen.  De input van de discussies tijdens de debatavond wordt vervolgens meegenomen bij de uitwerking van het definitieve plan.
U bent van harte welkom!