Agenda

Nieuws

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Op woensdag 21 maart 2018 zijn er gemeenteraadsverkiezingen.

Alles wat u moet weten over stemmen, campagne voeren of kandidaatstelling leest u op onze pagina Verkiezingen.

Aanpassing afvalinzameling Waterland

Per 1 januari 2018 geldt een nieuw afvalinzamelschema voor heel Waterland. Op deze pagina vindt u informatie over de nieuwe afvalinzameling. Ook vindt u hier de afvalkalender voor het 1e kwartaal 2018 voor wijken met mini-containers en voor zakkenwijken.

Project Galgeriet

Binnenkort verschijnt de 4e nieuwsbrief over de ontwikkelingen rondom het Galgeriet.

WOZ-beschikking

U vindt hier informatie over de WOZ-bechikkingen

  • Opvragen taxatieverslag
  • Bezwaar WOZ-waarde