Jeugd en onderwijs

Jeugd - Kernteam jeugd

De gemeente is verantwoordelijk voor alle vormen van jeugdhulp (zorg, begeleiding en ondersteuning) aan kinderen tot 18 jaar en hun opvoeders.

Leerlingenvervoer

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelfstandig naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een beperking of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt leerlingenvervoer. Dit doet de gemeente bijvoorbeeld met:

Jongerenwerker

Kennismaken met Jerome den Enting,
jongerenwerker van de Gemeente Waterland

Lees meer

Leerplicht

Alle kinderen in Nederland van 5 tot en met 16 jaar oud zijn leerplichtig. Zij moeten dan verplicht naar school. Dit heet volledige leerplicht.

Basisonderwijs

Hieronder treft u een lijst van basisscholen in de gemeente Waterland.

Voortgezet onderwijs

In de gemeente Waterland is één middelbare school:

Persoonsgebonden budget

Het persoonsgebonden budget (pgb) is een bedrag dat u zelf kunt uitgeven aan zorg of ondersteuning. U kiest bijvoorbeeld zelf wie u inhuurt voor hulp in de huishouding. Dit kan een professionele kracht zijn, maar ook een buurvrouw of een

Veilig e-mailen met ZIVVER

U heeft een e-mail via ZIVVER van ons ontvangen? Hier leest u hoe u deze kunt openen.

Schoolzwemmen

Onze gemeente bestaat voor meer dan de helft uit water. Daarom vinden we het heel belangrijk dat de Waterlandse kinderen goed kunnen zwemmen.