Jeugd - Kernteam jeugd

Inhoudverantwoordelijke

Esther van den Heuvel

De gemeente is verantwoordelijk voor hulp, zorg, begeleiding en ondersteuning voor kinderen (0 tot 18 jaar) en hun opvoeders. Ook is de gemeente verantwoordelijk voor jeugdreclassering en het inrichten van het advies- en meldpunt voor huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij vinden het belangrijk dat jeugdigen in Waterland gezond, veilig en evenwichtig opgroeien, zodat zij als mondige, sociale en zelfredzame inwoners in het leven staan en een bijdrage leveren aan de lokale samenleving. Ouders zijn hier in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor. Als dit niet vanzelf gaat, komt het kernteam jeugd van de gemeente Waterland in beeld.

Kleine opvoedvragen – Centrum jeugd en gezin

Voor kleine opvoed- en/of opgroeivragen kunt u als vanouds terecht bij het Centrum voor Jeugd en Gezin Waterland (www.cjgwaterland.nl). Als u meer ondersteuning nodig heeft bij de opvoeding van uw kinderen kunt u bij het kernteam jeugd terecht.

Grotere opvoedvragen - Kernteam Jeugd

Als je als jongere problemen ondervindt met opgroeien kun je hiervoor bij  het kernteam jeugd aankloppen via telefoonnummer (0299) 658 666 of per e-mail sociaaldomein@Waterland.nl.
De consulenten van het kernteam jeugd houden zich bezig met de vragen van ouders en jeugdigen voor ondersteuning. Dit team vormt de spil van de jeugdhulp in Waterland en bestaat uit professionals die qua expertise het hele jeugdhulpveld bestrijken. Het kernteam gaat aan de slag met het gezin en vormt de toegang tot de jeugdzorg in Waterland. Voor meer specialistische jeugdhulp hebben wij een door u (eventueel met hulp van een consulent van een kernteam) ingevuld perspectiefplan nodig. Voor dit perspectiefplan kunt u contact opnemen met het kernteam jeugd via telefoonnummer (0299) 658 666 of per e-mail sociaaldomein@Waterland.nl.

Vrij toegankelijke hulp zonder beschikking

Het jongerenwerk, het centrum voor jeugd en gezin en de kortdurende hulp die de leden van het kernteam bieden vanuit hun eigen specialisme zijn vrij toegankelijk, hiervoor is geen formeel besluit (beschikking) van de gemeente nodig. Als er meer hulp nodig is, kan het kernteam u en uw kind ook doorverwijzen naar specialistische hulp, de gemeente geeft u dan de beschikking waarop staat voor welke hulp u doorverwezen wordt. Ook de huisarts kan rechtstreeks doorverwijzen naar specialistische hulp, hiervoor ontvangt u uiteindelijk wel een beschikking van de gemeente. Overigens werken de huisartsen in Waterland nauw samen met het kernteam voor jeugd en gezin en kan het voorkomen dat uw huisarts u daarnaar doorverwijst.

Specialistische jeugdhulp met beschikking

Op de website www.ikzoekjeugdhulp.nl (externe link) vind u een overzicht van de aanbieders waar de gemeente Waterland (in regionaal verband) een contract mee heeft afgesloten voor jeugdzorg. U kunt op de website zoeken op jeugdhulp aanbieders. Mocht u hulp nodig hebben bij het zoeken van een zorgaanbieder, dan kunt u contact opnemen met het kernteam (via telefoonnummer (0299) 658 666 of per e-mail sociaaldomein@Waterland.nl).
Indien behandeling van de specifieke cliënt niet mogelijk is bij één van de gecontracteerde aanbieders, is het mogelijk dat een huisarts verwijst naar een aanbieder waar geen contract mee is afgesloten. Hiervoor is wel overleg met het kernteam jeugd nodig. Anders komt de behandeling voor eigen rekening van de cliënt.

Veilig Thuis

Veilig Thuis is het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling. Deze regionale organisatie waar slachtoffers, daders en omstanders terecht kunnen voor deskundige hulp en advies, is ondergebracht bij de GGD Zaanstreek - Waterland. Zij zijn 24 uur per dag, 7 dagen per week gratis telefonisch te bereiken op (0800) 2000. Lees meer over Veilig Thuis.

Cliëntondersteuning

Heeft u hulp nodig om uw vragen goed te kunnen formuleren dan kunt u gebruik maken van cliëntondersteuning door MEE.
De ondersteuning is gratis beschikbaar. De cliëntondersteuner is onpartijdig en handelt in uw belang. U kunt de cliëntondersteuner bereiken via telefoonnummer (06) 30777940. Meer informatie over cliëntondersteuning vindt u op de website www.meeaz.nl.

Vertrouwenspersoon

Worden uw vragen naar uw idee onvoldoende beantwoord, dan attenderen wij u op de mogelijkheid om u te laten bijstaan door een vertrouwenspersoon. Meer informatie hierover vindt u op de website van het advies- en klachtenbureau jeugdzorg (AKJ). Het AKJ is een onafhankelijke landelijke organisatie die voor alle gemeenten het vertrouwenswerk uitvoert. Daar vindt u ook informatie hoe u moet handelen als u naast vragen ook klachten heeft over de ondersteuning die wordt geboden. U kunt ook gebruik maken van de gemeentelijke klachtenprocedure. Deze vindt u op de website van de gemeente (www.waterland.nl).

Verwijsindex Risicojongeren (MULTIsignaal)

Als er zorgen zijn omtrent de ontwikkeling van uw kind dan kunnen hulpverleners een melding maken in de Verwijsindex voor Risicojongeren. De gemeente Waterland maakt hiervoor gebruik van het digitale systeem MULTIsignaal. Lees meer over Verwijsindex Risicojongeren (MULTIsignaal https://www.multisignaal.nl/regio-amsterdam/(externe link)).

Heeft u vragen?

Neem dan contact op met een consulent van het kernteam jeugd via telefoonnummer (0299) 658 666 of per e-mail sociaaldomein@waterland.nl.