Luchtfoto Marken

Klacht over de gemeente indienen

Als u niet goed bent behandeld door een medewerker van de gemeente, kunt u een klacht indienen bij de gemeente.

Beschrijving

De gemeente Waterland probeert haar diensten zo goed mogelijk en naar ieders tevredenheid uit te voeren. Toch kan het gebeuren dat u ontevreden bent over de manier waarop u bent behandeld. Als u vindt dat u verkeerd of onzorgvuldig bent behandeld, kunt u een klacht indienen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het lang uitblijven van een antwoord op uw brief, of om de wijze waarop u door een ambtenaar bent behandeld.

Uitgangspunt is, dat u zo snel en zo zorgvuldig mogelijk de aandacht moet krijgen die wordt gevraagd. U ontvangt een schriftelijke reactie.

Aanvragen

Zo meldt u een klacht over de gemeente:

  • U neemt contact op met de gemeente.
  • U geeft door:
    • uw naam en adres
    • een duidelijke omschrijving van uw klacht
    • de naam van de medewerker of bestuurder van de gemeente, over wie u een klacht heeft

Kosten

Aan het indienen van een klacht zijn geen kosten verbonden.

Bezwaar

Niet eens met de afhandeling?

Wanneer u het niet eens bent met de behandeling van uw klacht, kunt u zich wenden tot de Ombudsman Metropool Amsterdam.

Dit kan via de website: www.ombudsmanmetropool/klachtexterne-link-icoon of
per brief: Ombudsman Metropool Amsterdam, Postbus 2119, 1000 CC Amsterdam

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling Algemene Juridische Zaken, tel. (0299) 658 543.

Wet en regelgeving

Meer informatie