Basisonderwijs

Inhoudverantwoordelijke

Esther van den Heuvel

Hieronder treft u een lijst van basisscholen in de gemeente Waterland.

Monnickendam:

oecumenische basisschool De Binnendijk

Oude Zijds Burgwal 8
1141 AA Monnickendam
T: (0299) 650 392
info@debinnendijk.nl
www.debinnendijk.nl

openbare basisschool De Gouwzee

Wilhelminalaan 58
1141 CW Monnickendam
T: (0299) 653 532
directie@obsdegouwzee.nl
www.obsdegouwzee.nl

openbare basisschool De Fuut

Avegaar 85
1141 JL Monnickendam
T: (0299) 653 577
obsdefuut@hetnet.nl
www.obsdefuut.nl

oecomenische basisschool De Blauwe Ster

logo De Blauwe Ster

Avegaar 87
1141 JL Monnickendam
T: (0299) 653 588
info@basisschooldeblauwester.nl
www.basisschooldeblauwester.nl

openbare basisschool De Verwondering

logo De Verwondering

Bernhardlaan 23
1141 CM Monnickendam
T: (0299) 769 126
info@basisschooldeverwondering.nl
www.basisschooldeverwondering.nl

Broek in Waterland:

openbare basisschool De Havenrakkers

Logo De Havenrakkers

Nieuwland 32
1151 BA Broek in Waterland
T: (020) 403 18 47
directie@obsdehavenrakkers.nl
www.obsdehavenrakkers.nl

Ilpendam:

openbare basisschool H.M. van Randwijk

logo H.M. van Randwijk

Gruttostraat 3
1452 XH Ilpendam
T: (020) 436 18 17  M: (06) 825 591 98
directie@vanrandwijkschool.nl
www.vanrandwijkschool.nl

rooms katholieke basisschool St. Sebastianus

Logo St Sebastianus

Gruttostraat 5
1452 XH Ilpendam
T: (020) 436 12 72
info@stsebastianus.nl
www.stsebastianus.nl

Marken:

protestant christelijke basisschool De Rietlanden


Buurterstraat 3
1156 AP Marken
T: (0299) 601 317
directie@derietlandenmarken.nl
www.derietlandenmarken.nl

Zuiderwoude:

openbare basisschool De Overhaal

Logo De Overhaal

Zuiderwouder Dorpsstraat 41
1153 PD Zuiderwoude
T: (020) 403 32 91
directie@obsdeoverhaal.nl
www.obsdeoverhaal.schoolsunited.eu

 

Overblijfgelegenheid

Voor alle basisscholen geldt, dat men voor inlichtingen over overblijfgelegenheid moet informeren bij de leiding van de school.

 

Schoolbesturen

SPOOR

Stichting Primair Onderwijs in de Regio Waterland + Oostzaan

Logo OPSO SPOOR

Postbus 200
1440 AE PURMEREND
T: (0299) 411 270
info@opspoor.nl
www.stichtingspoor.nl
info@opso-purmerend.nl
www.opso-purmerend.nlwww.stichtingspoor.nl

CPOW

Stichting Confessioneel Primair Onderwijs Waterland

Logo CPOW

Postbus 42
1440 AA PURMEREND
T: (0299) 479 699
info@cpow.nl
www.cpow.nl