Buurtbus bij Gemaal De Poel

Leerlingenvervoer aanvragen

Kan uw kind niet zelf naar school? Misschien krijgt u leerlingenvervoer van de gemeente.

Beschrijving

Leerlingenvervoer is bedoeld voor kinderen die niet zelf naar school kunnen. Bijvoorbeeld door een beperking of doordat de school ver weg ligt. De gemeente regelt dan leerlingenvervoer. Leerlingenvervoer kan op verschillende manieren:

 • U krijgt van de gemeente een vergoeding voor het zelf wegbrengen en ophalen van uw kind.
 • U krijgt van de gemeente een vergoeding voor een fiets, openbaar vervoer of aangepast vervoer.
 • De gemeente zorgt voor vervoer met een bus of taxi.

Aanvragen

Zo vraagt u leerlingenvervoer aan:

 • U vraagt leerlingenvervoer aan bij de gemeente.
 • U heeft nodig:
  • het burgerservicenummer van uw kind
  • uw bankrekeningnummer
  • uw loonstrook of inkomensverklaringexterne-link-icoon
  • het adres van de school
  • de reistijd met het openbaar vervoer
  • de afstand in kilometer van huis naar school

Voorwaarden

Of u leerlingenvervoer kunt aanvragen hangt onder andere af van:

 • de afstand tussen uw huis en de school
 • de reistijd
 • wat uw kind zelf kan

Hoe lang gaat het duren?

De gemeente beslist binnen 8 weken over uw aanvraag. Lukt dat niet? Dan mag de gemeente deze periode 1 keer verlengen.

Kosten

Voor leerlingen die onderwijs volgen aan een reguliere (BO) of speciale school voor basisonderwijs (SBO) geldt afhankelijk van het gezinsinkomen een eigen bijdrage.

Voor het schooljaar 2022-2023 is dit:

 • €610,00 voor regulier onderwijs (BO) (afhankelijk van het gezinsinkomen hoeft u wel of geen bijdrage te betalen)
 • €366,00 voor speciale school voor basisonderwijs (SBO) (afhankelijk van het gezinsinkomen hoeft u wel of geen bijdrage te betalen)
 • €0,00 voor speciaal onderwijs (SO) en voortgezet speciaal onderwijs (VSO)

Soms wil de gemeente dat u een deel van het leerlingenvervoer zelf betaalt. Dit hangt af van uw inkomen.

Bezwaar

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u bezwaar maken. Daarmee laat u de gemeente weten waarom u het niet eens bent met de beslissing. Doe dat binnen 6 weken. De gemeente kijkt dan nog een keer naar uw aanvraag en neemt opnieuw een beslissing.

Bent u het daarna nog steeds niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt aan de rechtbank vragen of de gemeente een goede beslissing heeft genomen. Dat heet ‘in beroep gaan’.

Contactgegevens

Aanvraagprocedure

U kunt een aanvraagformulier leerlingenvervoer downloaden op de website, aanvragen bij de afdeling Publiekszaken of afhalen op het gemeentehuis.

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie