Kinderen springen van een bootje in het water

Schoolzwemmen

Schoolzwemmen vanaf schooljaar 2023-2024 in nieuw ‘zwemjasje’

Onze gemeente bestaat voor meer dan de helft uit water. Daarom vinden we het heel belangrijk dat de Waterlandse kinderen goed kunnen zwemmen. Veel Waterlandse kinderen hebben in groep 3 al een A of soms al een B diploma gehaald, super knap! Op dit moment krijgen alle kinderen uit groep 3 en 4 schoolzwemmen. Met ingang van het nieuwe schooljaar, wordt het schoolzwemmen in een nieuw jasje gestoken!

Hoe ziet het nieuwe schoolzwemmen eruit?

Uit onderzoek blijkt dat kinderen die langere tijd niet zwemmen hun vaardigheden verliezen. Het is daarom heel belangrijk om de vaardigheden bij te houden, ook in de bovenbouwklassen. Ook ligt de focus van het bijhouden meer op het ‘bewegen in het water’ dan op het behalen van een zwemdiploma.

Zwemmen in groep 3 en 4

In groep 3 en 4 wordt het schoolzwemmen voor 20 weken lang (september tot voorjaarsvakantie) aangeboden waarbij het programma gericht is op het onderhouden en ondersteunen van vaardigheden voor het diploma A of B.

Zwemmen in de bovenbouw

Daarna krijgen groep 5 en 6 (vanaf de voorjaarsvakantie tot de meivakantie) en de groepen 7 en 8 (vanaf de meivakantie tot de zomervakantie) sport- en survivalzwemlessen. Hier leren zij hoe zij zichzelf of een ander in het water kunnen redden en verbeteren zij op een speelse manier hun zwemvaardigheden. Daarnaast worden er ook leuke waterspellen gespeeld zoals waterpolo en wedstrijdzwemmen. 

Wat betekent dit voor u?

Voorheen werd voor het schoolzwemmen zowel in groep 3 als in groep 4 gevraagd om een bijdrage van €70,- per jaar. Voor deze vernieuwde manier van schoolzwemmen wordt aan ouders/verzorgers een financiële bijdrage van €90,- gevraagd. Deze bijdrage geldt voor de gehele schoolperiode van uw kind. Gemeente en scholen hebben afgesproken dat de gemeente hiervoor een nota verstuurd. We hebben ervoor gekozen om dit bedrag in twee delen te splitsen, namelijk een bijdrage van €45,- in groep 3 en €45,- in groep 4. We hopen dat de bijdrage op deze manier voor iedereen betaalbaar is. 

Veel gestelde vragen

Mijn kind volgt (nog) geen zwemles, maar wil dit wel graag?

Mogelijk komt u in aanmerking voor een vergoeding vanuit het Jeugdfonds Sport en Cultuur van de gemeente. Uw school kan als intermediair optreden.

Mijn kind zit wel op zwemles, maar heeft nog geen zwemdiploma’s, kan mijn kind meedoen?

Voor het schoolzwemmen in de groepen 3 en 4 is geen diploma vereist. Deze lessen zijn gericht op het behalen van het zwemdiploma A of B.

Welk zwemdiploma is vereist om mee te doen met de lessen vanaf groep 5?

Een A-diploma is een vereiste om mee te kunnen doen. Heeft uw kind geen A-diploma? Dan bepaalt de school of uw kind met de groep mee gaat of op school blijft.

Ik betaal in groep 3 en 4 vooruit voor groep 5 t/m 8. Wat gebeurt er als ik verhuis?

Vanwege de administratieve lasten wordt er op individueel niveau geen onderscheid gemaakt in de nota. We hopen op uw begrip.