Suppen in Ilpendam

Vergoeding sport & cultuur voor schoolgaande kinderen

Beschrijving

Heeft u een inkomen van maximaal 120% van de voor u geldende bijstandsnorm? Dan kunt u een beroep doen op het Jeugdfonds sport & cultuur van de gemeente Waterland. Het Jeugdfonds sport & cultuur betaald de contributie voor kinderen en jongeren uit gezinnen waar weinig geld is voor een sportclub, muziek- of dansles, schilderen, theaterschool of een andere creatieve klus. U leest op deze pagina meer over de voorwaarden en hoe u deze vergoedingen kunt aanvragen.

Soorten vergoedingen:

Het Jeugdfonds sport & cultuur van de gemeente Waterland kennen twee soorten vergoedingen:

Het bedrag dat wij vergoeden is voor sport maximaal € 225,- per kind per 12 maanden. Voor cultuur is het maximale bedrag € 450,- per kind per 12 maanden. U kunt per kind een sportaanvraag of een cultuuraanvraag doen. Dus niet allebei. Het geld wordt rechtstreeks overgemaakt naar de aanbieder, zoals bijvoorbeeld de sportvereniging, cultuurinstelling of de leverancier van attributen.

Sport en cultuur (maatschappelijke participatie) voor volwassenen

Ook voor volwassenen heeft de gemeente een vergoeding voor deelname aan sportieve en culturele activiteiten. Dit is € 125,- per jaar.

Aanvragen

Procedure:

Aanvragen vergoeding Jeugdfonds sport & cultuur voor kinderen van 4 tot 21 jaar

Alleen een intermediair (tussenpersoon) kan een aanvraag indienen. U kunt als ouder zelf geen aanvraag doen. Intermediairs zijn leerkrachten, maatschappelijk werkers of vrijwilligers van vluchtelingenwerk. Ook de Consulenten van de gemeente (participatie en re-integratie) zijn Intermediairs. Een formulier om een bijdrage aan te vragen jeugdfondssportencultuur.nlexterne-link-icoon.

Aanvragen vergoeding sport en cultuur (maatschappelijke participatie) voor volwassenen

De aanvraag kunt u indienen bij de gemeente via het formulier onderaan deze pagina.

Voorwaarden

Voorwaarden vergoeding Jeugdfonds sport & cultuur voor kinderen van 4 tot 21 jaar

  • Het kind moet tussen de 4 en 21 jaar zijn (dus tot en met 20 jaar);
  • het kind moet in de gemeente Waterland wonen;
  • het inkomen van de ouders mag niet hoger zijn dan maximaal 120% van de voor hen geldende bijstandsnorm.

Het volgen van zwemles valt ook onder deze regeling.

Voorwaarden vergoeding sport en cultuur (maatschappelijke participatie) voor volwassenen

Heeft u een inkomen tot maximaal 120% van de voor u geldende bijstandsnorm en uw vermogen is niet hoger dan de vermogensgrenzen van de Participatiewet?

Contactgegevens

Kijk voor meer informatie op jeugdfondssportencultuur.nlexterne-link-icoon of bij de gemeente via telefoonnummer (0299) 658 585

Formulieren