Toeslagen en vergoedingen

Energietoeslag

De Wet Energietoeslag 2023 is van kracht. Dit betekent dat de gemeente de energietoeslag mag uitbetalen.

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Deze toeslag is bedoeld voor inwoners die minimaal 3 jaar van een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsuitkering moeten rondkomen.

Vergoedingen bij laag inkomen

Stel dat u op het sociaal minimum leeft. Bijvoorbeeld omdat u een uitkering heeft, alleen van AOW moet rondkomen of zelfstandige bent met een inkomen op of onder de 120% van het bijstandsniveau.

Vergoeding sport & cultuur voor schoolgaande kinderen

Heeft u een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum? En wilt u als volwassenen of voor uw kinderen een vergoeding voor deelname aan sportieve en culturele activiteiten? Dan kunt u misschien een beroep doen op het Jeugdfonds sport &

Vergoeding maatschappelijke participatie voor volwassenen

Wij vinden het belangrijk dat iedereen dezelfde kansen krijgt om volwaardig mee te doen in deze maatschappij. Daarom vergoeden wij de kosten voor maatschappelijke participatie voor volwassenen.