Inkomen, toeslagen en subsidies

Energietoeslag

Huishoudens met een laag inkomen (op of net boven het sociaal minimum) krijgen in 2022 een extra tegemoetkoming van € 200 voor de stijgende energiekosten. 

  Bijstandsuitkering aanvragen

  spaarpotje

  Als u geen inkomen heeft en werk zoekt, kunt u zich aanmelden bij de afdeling Zorg en Welzijn.

  Individuele inkomenstoeslag aanvragen

  Deze toeslag is bedoeld voor inwoners die gedurende minimaal 3 jaar (36 maanden) van een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsuitkering moeten rondkomen zonder dat zij uitzicht hebben op een betaalde baan.

  Inkomen

  Subsidies

  De gemeente Waterland vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Daarom kunt u bij de gemeente Waterland gebruik maken van diverse regelingen of uitkeringen.

  Hulp bij laag inkomen

  Stel dat u op het sociaal minimum leeft. Bijvoorbeeld omdat u een uitkering heeft, alleen van AOW moet rondkomen of zelfstandige bent met een inkomen op of onder de 120% van het bijstandsniveau.

  Werk zoeken (Participatiewet)

  Het is soms moeilijk om een baan te vinden. Bijvoorbeeld omdat u al een tijd geen werk meer heeft. Het helpt dan om een cursus of training te volgen. Of u gaat vrijwilligerswerk doen. De gemeente kan u hierbij helpen.

  Vergoeding sport & cultuur voor schoolgaande kinderen

  Heeft u een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum? En wilt u als volwassenen of voor uw kinderen een vergoeding voor deelname aan sportieve en culturele activiteiten? Dan kunt u misschien een beroep doen op het Jeugdfonds sport &

  Schuldhulpverlening

  Automatische incasso, machtigen,wijzigen of machtiging stopzetten

  Heeft u geldzorgen of schuldeisers die aan uw deur kloppen? Het kan dan verstandig zijn om actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat u weer financieel stabiel wordt.

  Kwijtschelding

  Kwijtschelding belastingen en heffingen

  Kwijtschelden betekent dat u de gemeentebelasting niet hoeft te betalen. Soms krijgt u alleen kwijtschelding voor een deel van de belasting. Dan betaalt u minder belasting. De gemeente houdt rekening met uw inkomen, uitgaven en bezittingen.

  Subsidies

  Subsidies

  Bewoners en organisaties kunnen voor bepaalde activiteiten en onder bepaalde voorwaarden subsidies aanvragen. De gemeente kent een aantal subsidiemogelijkheden, te weten: