Inkomen, toeslagen en subsidies

Bijstandsuitkering aanvragen

spaarpotje

Als u geen inkomen heeft en werk zoekt, kunt u zich aanmelden bij de afdeling Zorg en Welzijn.

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Deze toeslag is bedoeld voor inwoners die gedurende minimaal 3 jaar (36 maanden) van een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsuitkering moeten rondkomen zonder dat zij uitzicht hebben op een b

Inkomen

Subsidies

De gemeente Waterland vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Daarom kunt u bij de gemeente Waterland gebruik maken van diverse regelingen of uitkeringen.

Hulp bij laag inkomen

Stel dat u op het sociaal minimum leeft. Bijvoorbeeld omdat u een uitkering heeft, alleen van AOW moet rondkomen of zelfstandige bent met een inkomen op of onder de 120% van het bijstandsniveau.

Werk zoeken (Participatiewet)

Het is soms moeilijk om een baan te vinden. Bijvoorbeeld omdat u al een tijd geen werk meer heeft. Het helpt dan om een cursus of training te volgen. Of u gaat vrijwilligerswerk doen.

Vergoeding sport & cultuur voor schoolgaande kinderen

Heeft u een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum? En wilt u als volwassenen of voor uw kinderen een vergoeding voor deelname aan sportieve en culturele activiteiten?

Schuldhulpverlening

Automatische incasso, machtigen,wijzigen of machtiging stopzetten

Heeft u geldzorgen of schuldeisers die aan uw deur kloppen? Het kan dan verstandig zijn om actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat u weer financieel stabiel wordt.

Kwijtschelding

Kwijtschelding belastingen en heffingen

Kwijtschelden betekent dat u de gemeentebelasting niet hoeft te betalen. Soms krijgt u alleen kwijtschelding voor een deel van de belasting. Dan betaalt u minder belasting.

Subsidies

Subsidies

Bewoners en organisaties kunnen voor bepaalde activiteiten en onder bepaalde voorwaarden subsidies aanvragen. De gemeente kent een aantal subsidiemogelijkheden, te weten: