Inkomen, toeslagen en subsidies

Individuele inkomenstoeslag aanvragen

Deze toeslag is bedoeld voor inwoners die gedurende minimaal 3 jaar (36 maanden) van een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsuitkering moeten rondkomen zonder dat zij uitzicht hebben op een b

Inkomen

Subsidies

De gemeente Waterland vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Daarom kunt u bij de gemeente Waterland gebruik maken van diverse regelingen of uitkeringen.

Lees meer

Hulp bij laag inkomen

Stel dat u op het sociaal minimum leeft. Bijvoorbeeld omdat u een uitkering heeft, alleen van AOW moet rondkomen of zelfstandige bent met een inkomen op of onder de 120% van het bijstandsniveau.

Lees meer

Werk zoeken (Participatiewet)

Het is soms moeilijk om een baan te vinden. Bijvoorbeeld omdat u al een tijd geen werk meer heeft. Het helpt dan om een cursus of training te volgen. Of u gaat vrijwilligerswerk doen.

Vergoeding sport & cultuur voor schoolgaande kinderen

Heeft u een inkomen van maximaal 120% van het sociaal minimum? En wilt u als volwassenen of voor uw kinderen een vergoeding voor deelname aan sportieve en culturele activiteiten?

Schuldhulpverlening

Automatische incasso, machtigen,wijzigen of machtiging stopzetten

Niet alleen mensen met een laag inkomen hebben schulden. De laatste jaren is het aantal mensen, dat een goed salaris heeft maar diep in de schulden zitten, toegenomen.

Lees meer

Kwijtschelding

Kwijtschelding belastingen en heffingen

Kwijtschelden betekent dat u de gemeentebelasting niet hoeft te betalen. Soms krijgt u alleen kwijtschelding voor een deel van de belasting. Dan betaalt u minder belasting.

Subsidies

Subsidies

U kunt voor verschillende doeleinden (welzijns)subsidies aanvragen bij de gemeente. Hier leest u alles over de verschillende soorten, mogelijkheden en voorwaarden.

Lees meer

Veilig e-mailen met ZIVVER

U heeft een e-mail via ZIVVER van ons ontvangen? Hier leest u hoe u deze kunt openen.

Lees meer