Inkomen

Inkomen

Subsidies

De gemeente Waterland vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Daarom kunt u bij de gemeente Waterland gebruik maken van diverse regelingen of uitkeringen.

Schuldhulpverlening

Automatische incasso, machtigen,wijzigen of machtiging stopzetten

Heeft u geldzorgen of schuldeisers die aan uw deur kloppen? Het is verstandig om actie te ondernemen en ervoor te zorgen dat u weer financieel stabiel wordt.

Hulp bij werk zoeken

Het is soms moeilijk om een baan te vinden. Bijvoorbeeld omdat u al een tijd geen werk meer heeft. Het helpt dan om een cursus of training te volgen. Of u gaat vrijwilligerswerk doen. De gemeente kan u hierbij helpen.

Bijstandsuitkering aanvragen

spaarpotje

Als u geen inkomen heeft en werk zoekt, kunt u zich aanmelden bij de afdeling Zorg en Welzijn.

Bijzondere bijstand aanvragen

Stel dat u op het sociaal minimum leeft. Bijvoorbeeld omdat u een uitkering heeft, alleen van AOW moet rondkomen of zelfstandige bent met een inkomen op of onder 120% van het bijstandsniveau.

Bijstand, vakantiemelding

Met een bijstandsuitkering mag u 4 weken per jaar van huis. Bijvoorbeeld naar het buitenland voor vakantie, familiebezoek of een begrafenis.

Uitkering voor zelfstandigen

De gemeente Waterland is aangesloten bij het Zelfstandigenloket van Zaffier in Alkmaar.

Uitkeringsfraude melden

De gemeente controleert of iemand recht heeft op een bijstandsuitkering. Als u verkeerde informatie doorgeeft of informatie achterhoudt, heet dat uitkeringsfraude.