Inkomen

Inhoudverantwoordelijke

Esther van den Heuvel

De gemeente Waterland vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Daarom kunt u bij de gemeente Waterland gebruik maken van diverse regelingen of uitkeringen.

Uitkering aanvragen

Wilt u een uitkering aanvragen? Dat doet u digitaal op www.werk.nl. U moet zich daar eerst als werkzoekende registreren en daarna kunt u daar een bijstandsuitkering aanvragen.

Heeft u een uitkering en gaat u met vakantie?

Geef dit minimaal 1 week van te voren aan ons door. Dan weten wij dat u er even niet bent. Als u namelijk niet verschijnt na een oproep heeft dat gevolgen voor (de hoogte van) uw uitkering. U mag, met behoud van uitkering, maximaal 4 weken per kalenderjaar naar het buitenland.Bespreek de vakantie (voordat u boekt) met uw (re-integratie)consulent. De vakantie moet passen in uw re-integratietraject. Gaat u niet met vakantie, dan hoeft u dat niet door te geven.
Hier kunt u het formulier voor de vakantieopgave downloaden. Microsoft Office documentFormulier PW vakantieopgave.doc

Algemene informatie

De gemeente Waterland is aangesloten bij het Zelfstandigenloket van Haltewerk in Alkmaar (ZLA). Het Zelfstandigenloket voert namens de aangesloten gemeenten een aantal wettelijke regelingen uit, waaronder het Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004) en IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen).

De dienstverlening van het ZLA

De dienstverlening van het Zelfstandigenloket richt zich op de begeleiding van zelfstandigen die een uitkering op grond van  Bbz of IOAZ willen aanvragen. U komt in aanmerking voor ondersteuning of kredietverstrekking als u door tegenvallende bedrijfsresultaten in financiële problemen bent gekomen of als u uw bedrijf (voortijdig) wilt beëindigen. Ook de uitkeringsgerechtigde die zich wil oriënteren op het starten van een eigen bedrijf kan van het Zelfstandigenloket ondersteuning krijgen. Als u als oudere en/of gedeeltelijke arbeidsongeschikte zelfstandige in aanmerking wilt komen voor een inkomensvoorziening, dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen bij het Zelfstandigenloket.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het Zelfstandigenloket: www.haltewerk.nl/werkgevers/zelfstandigenloket

Postadres:
Zelfstandigenloket Haltewerk
Postbus 8002
1802 KA  ALKMAAR

Het Zelfstandigenloket is van maandag t/m vrijdag ook telefonisch te bereiken van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer

14 072 (kies voor Alkmaar) of per e-mail zelfstandigenloket@haltewerk.nl

--------------------------------------------------------------------------------

Microkrediet

Een microkrediet is een kleine lening tot € 35.000,00 voor startende ondernemers die via de reguliere kredietmarkt (zoals banken en beleggers) geen lening kunnen krijgen. Voor het verstrekken van microkredieten heeft het ministerie van Economische Zaken samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en een aantal banken de stichting Qredits opgericht. Het doel van Qredits is de ontwikkeling van het kleinbedrijf te bevorderen door specifieke kredietverlenings- en coachingsfaciliteiten aan te bieden aan startende kleine ondernemers of zelfstandigen (ZZP'er). Qredits heeft geen winstoogmerk.
Voor vragen en advies kunt u contact opnemen met:

Qredits
Wierdensestraat 27
7607 GE  ALMELO
t. (0900) 77 33 487 (0,55/gesprek)
i. http://www.qredits.nl/

--------------------------------------------------------------------------------

Eigen bijdrage rechtsbijstand

Wanneer u eerst (gratis) rechtshulp vraagt aan het Juridisch Loket voordat u naar een advocaat gaat wordt de eigen bijdrage voor rechtsbijstand verlaagd met € 50,00. Pas wanneer het Juridisch Loket u doorverwijst naar een advocaat wordt de eigen bijdrage met € 50,00 verlaagd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket, telefoonnummer (0900) 8020.

Voor de eigen bijdrage rechtsbijstand kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bij de beoordeling van het recht op bijstand gaan wij uit van de hierboven genoemde verlaging van € 50,00. De gemeente kan u hier meer over vertellen.