Schapen in het weiland

Inkomen

De gemeente Waterland vindt het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving. Daarom kunt u bij de gemeente Waterland gebruik maken van diverse regelingen of uitkeringen.

Uitkering aanvragen

Wilt u een uitkering aanvragen? Dat doet u digitaal op www.werk.nlexterne-link-icoon. Uw aanvraag wordt daarna automatisch doorgestuurd naar de gemeente. Als de aanvraag bij ons binnen is nemen wij telefonisch contact met uw op. Dit eerste gesprek gaat over het recht op uitkering en over uw mogelijkheden om aan het werk te gaan. Een inkomensconsulent handelt vervolgens uw aanvraag voor de uitkering af en een re-integratieconsulent maakt met u een plan van aanpak richting werk. De bedoeling van de Participatiewet is dat iedereen actief meedoet en daarmee zo veel mogelijk zijn eigen inkomsten verdient.
De hoogte van de uitkering is afhankelijk van uw persoonlijke (woon)situatie.  Kunt u kosten delen met andere volwassenen, dan krijgt u te maken met de kostendelersnorm. Hoe meer volwassenen die samen een woning delen, hoe lager uw bijstandsuitkering.
Kijk voor de actuele bijstandsnormen op:  www.rijksoverheid.nlexterne-link-icoon.

Overige tegemoetkomingen

Wellicht heeft u ook recht op huurtoeslag, zorgtoeslag of andere tegemoetkomingen. Op www.berekenuwrecht.nlexterne-link-icoon kunt u snel berekenen waar u mogelijk ook nog recht op heeft.

Heeft u een uitkering en gaat u met vakantie?

Geef dit minimaal 1 week van te voren aan ons door. Dan weten wij dat u er even niet bent. Het formulier en meer informatie staat op de pagina "Bijstand, vakantiemelding". 

Uitkeringen voor zelfstandigen

De gemeente Waterland is aangesloten bij het Zelfstandigenloket van Haltewerk in Alkmaar. Haltewerk voert namens de aangesloten gemeenten een aantal wettelijke regelingen uit, waaronder het Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004) en de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen).

De dienstverlening van Haltewerk

De dienstverlening van Haltewerk richt zich op de begeleiding van zelfstandigen die een uitkering op grond van  Bbz of IOAZ willen aanvragen. U komt in aanmerking voor ondersteuning of kredietverstrekking als u door tegenvallende bedrijfsresultaten in financiële problemen bent gekomen of als u uw bedrijf (voortijdig) wilt beëindigen. Ook de uitkeringsgerechtigde die zich wil oriënteren op het starten van een eigen bedrijf kan van Haltewerk ondersteuning krijgen. Als u als oudere en/of gedeeltelijke arbeidsongeschikte zelfstandige in aanmerking wilt komen voor een inkomensvoorziening, dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen bij Haltewerk. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het Zelfstandigenloket: www.haltewerk.nl.externe-link-icoon

Zelfstandigenloket Haltewerk

  • Postbus 8002
  • 1802 KA  ALKMAAR
  • Het Zelfstandigenloket is van maandag t/m vrijdag ook telefonisch te bereiken van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer
  • 14 072 (kies voor Alkmaar) of per e-mail post@haltewerk.nl.

Microkrediet

Een microkrediet is een kleine lening tot € 35.000,00 voor startende ondernemers die via de reguliere kredietmarkt (zoals banken en beleggers) geen lening kunnen krijgen. Voor het verstrekken van microkredieten heeft het ministerie van Economische Zaken samen met het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en een aantal banken de stichting Qredits opgericht. Het doel van Qredits is de ontwikkeling van het kleinbedrijf te bevorderen door specifieke kredietverlenings- en coachingsfaciliteiten aan te bieden aan startende kleine ondernemers of zelfstandigen (ZZP'er). Qredits heeft geen winstoogmerk. Voor vragen en advies kunt u contact opnemen met Qredits.

Qredits

Eigen bijdrage rechtsbijstand

Wanneer u eerst (gratis) rechtshulp vraagt aan het Juridisch Loket voordat u naar een advocaat gaat wordt de eigen bijdrage voor rechtsbijstand verlaagd met € 53,00. Pas wanneer het Juridisch Loket u doorverwijst naar een advocaat wordt de eigen bijdrage met € 53,00 verlaagd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket, telefoonnummer (0900) 8020 of op www.juridischloket.nlexterne-link-icoon. Voor de eigen bijdrage rechtsbijstand kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bij de beoordeling van het recht op bijstand gaan wij uit van de hierboven genoemde verlaging van € 53,00. De gemeente kan u hier meer over vertellen.