Verklaring van inkomen en vermogen

Beschrijving

Om in aanmerking te komen voor door de overheid gefinancierde rechtsbijstand heeft u geen verklaring van inkomen en vermogen meer nodig. Uw financiële gegevens worden door de gemeente direct bij de Belastingdienst opgevraagd.

Eigen bijdrage rechtsbijstand

Met ingang van 1 juli 2011 is het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand gewijzigd. De eigen bijdrage voor rechtsbijstand wordt verlaagd met € 50,- wanneer u eerst (gratis) rechtshulp vraagt aan het Juridisch Loket voordat u naar een advocaat gaat. Pas wanneer het Juridisch Loket u doorverwijst naar een advocaat wordt de eigen bijdrage met € 50,- verlaagd. Voor meer informatie hierover kunt u contact opnemen met het Juridisch Loket, telefoon 0900-8020 of op www.hetjuridischloket.nlexterne-link-icoon .

Voor de eigen bijdrage rechtsbijstand kunt u bijzondere bijstand aanvragen. Bij de beoordeling van het rechts op bijstand gaan wij uit van de hierboven  genoemde verlaging van € 50,-. Uw casemanager kan u hierover meer vertellen.