Zicht op de Gooise kaai vanaf de Havenstraat in Monnickendam

Uitkering voor zelfstandigen

De gemeente Waterland is aangesloten bij het Zelfstandigenloket van Zaffier in Alkmaar. Zaffier voert namens onze gemeente een aantal wettelijke regelingen uit, waaronder het Bbz (Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004) en de IOAZ (Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen).

De dienstverlening van Zaffier

De dienstverlening van Zaffier richt zich op de begeleiding van zelfstandigen die een uitkering op grond van  Bbz of IOAZ willen aanvragen. U komt in aanmerking voor ondersteuning of kredietverstrekking als u door tegenvallende bedrijfsresultaten in financiële problemen bent gekomen of als u uw bedrijf (voortijdig) wilt beëindigen. Ook de uitkeringsgerechtigde die zich wil oriënteren op het starten van een eigen bedrijf kan van Zaffier ondersteuning krijgen. Als u als oudere en/of gedeeltelijke arbeidsongeschikte zelfstandige in aanmerking wilt komen voor een inkomensvoorziening, dan kunt u daarvoor een aanvraag indienen bij Zaffier. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het Zelfstandigenloket: www.Zaffier.nl.

Zelfstandigenloket Zaffier

•    Postbus 9150
•    1800 GD Alkmaar
•    Het Zelfstandigenloket is van maandag t/m vrijdag telefonisch te bereiken van 8.30 tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 – 40 46 000

Microkrediet

Een microkrediet is een zakelijke lening tot € 50.000,- voor ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, die via de reguliere kredietmarkt (zoals banken en beleggers) geen lening kunnen krijgen. Voor het verstrekken van microkredieten is de stichting Qredits opgericht. Het doel van Qredits is de ontwikkeling van het kleinbedrijf te bevorderen door specifieke kredietverlenings- en coachingsfaciliteiten aan te bieden. Qredits heeft geen winstoogmerk. Voor vragen en advies kunt u contact opnemen met Qredits.

Qredits

•    Egbert Gorterstraat 6
•    ALMELO
•    0546 – 53 40 10
•    www.qredits.nl