Schuldhulpverlening

Inhoudverantwoordelijke

Esther van den Heuvel

Heeft u schulden of betalingsachterstanden waar u zelf niet meer uitkomt? Dan kunt u schuldhulpverlening aanvragen bij de gemeente.

Niet alleen mensen met een laag inkomen hebben schulden. De laatste jaren is het aantal mensen, dat een goed salaris heeft maar diep in de schulden zitten, toegenomen. Men heeft een te hoge hypotheek of een huis gekocht op twee salarissen. Of de schulden zijn ontstaan doordat men op te grote voet heeft geleefd. Hoe dan ook, schulden moeten afgelost worden en soms is hier hulp bij nodig. De gemeente Waterland werkt samen met de Kredietbank Nederland om u hierbij te helpen.

In geval van crisis

Dreigt u uit huis gezet te worden? Of wordt uw energie of water binnenkort afgesloten door betalingsachterstanden? Neem dan contact op met de gemeente via telefoonnummer (0299) 658 666. Houdt de brief waarin de datum van de afsluiting of ontruiming staat bij de hand. Zit u al in een traject voor schuldhulpverlening? Neem dan contact op met uw consulent.

Zijn uw schulden nog niet problematisch?

Neemt u dan contact op met de gemeente via telefoonnummer (0299) 658 666 of rechtstreeks met de Kredietbank Nederland via https://www.kredietbanknederland.nl . U krijgt persoonlijk advies en uw financiële positie wordt goed in kaart gebracht.

Het is ook mogelijk om online schuldhulp te krijgen. U heeft dan als het u uitkomt, ook 's avonds of in het weekend, online contact met een schuldhulpverlener om uw financiële situatie te verbeteren.

Wacht niet te lang met het vragen om hulp en bedenk dat u niet de enige bent. Voorkom dat schulden uw leven gaan bepalen. De gemeente Waterland wil u daarbij helpen, maar u moet de eerste stap echt zelf zetten. Beantwoord de vragen op de website van de Kredietbank en u komt bij de juiste pagina met informatie.

Schuldhulpverlening

De gemeente Waterland en de Kredietbank Nederland zoeken met u een oplossing met als uitgangspunt dat u al uw schulden aflost en aan het einde van het traject schuldenvrij bent. Afhankelijk van uw persoonlijke situatie zijn de volgende oplossingen mogelijk:

  • Herfinanciering
  • Betalingsregeling
  • Saneringskrediet
  • Schuldbemiddeling

Soms lukt het niet tot een schuldregeling te komen met alle betrokken partijen. Dan kunt u gebruikmaken van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).