Zuiderwouder Dorpsstraat

Vergoedingen bij laag inkomen

Stel dat u een inkomen op of onder 120% van de geldende bijstandsnorm heeft. Onverwachts komt u voor extra kosten te staan. Kosten die echt noodzakelijk zijn, maar waarvoor u geen geld beschikbaar heeft. Voor deze kosten kunt u mogelijk in aanmerking komen voor bijzondere bijstand.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand?

  • Het moet gaan om individuele noodzakelijke kosten.
  • De kosten kunnen niet op een andere manier (bijvoorbeeld een instantie) worden vergoed.
  • Er moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden.
  • Uit een draagkrachtberekening moet blijken dat u zelf niet genoeg inkomen of vermogen heeft om de kosten te betalen.

Vormen bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand wordt meestal verstrekt zonder dat u de bijstand hoeft terug te betalen. Duurzame gebruiksgoederen worden daarentegen vrijwel altijd als lening verstrekt. Duurzame gebruiksgoederen zijn goederen die voor een langere tijd meegaan zoals meubelen, behang, verf, keukenapparatuur, kleding, babyspullen, etc.

Draagkrachtberekening

Wanneer uw inkomen minder bedraagt dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm, heeft u geen draagkracht in uw inkomen. Als uw inkomen hoger is, dan wordt er een draagkrachtberekening gemaakt. Hierbij wordt gekeken naar wat u zelf zou kunnen betalen.  

Actuele bijstandsnormen

De actuele bijstandsnormen kunt u vinden op de website van de Rijksoverheidexterne-link-icoon.

Aanvragen bijzondere bijstand

Om in aanmerking te komen voor het toekennen van bijzondere bijstand kunt u bij Team Samenleving een aanvraag indienen. U moet dat doen vóórdat u de kosten gaat maken. U moet bij de aanvraag een factuur of een gespecificeerde offerte laten zien.
Hieronder vindt u de aanvraagformulieren. Als u niet kunt printen kunt u bellen naar het telefoonnummer (0299) 658 585 om het formulier aan te vragen.

Energiearmoede

De kosten voor energie zijn flink gestegen, waardoor het lastig kan zijn om de energierekening te betalen. Daarom hebben sommige mensen een energietoeslag kunnen aanvragen. De gemeente Waterland helpt deze groep inwoners graag verder met onderstaande projecten.

  • Inwoners die eerder energietoeslag van de gemeente hebben ontvangen, hebben een kadokaart gekregen ter waarde van €269,- waarmee zij voordeliger energiezuinigere witgoedproducten kunnen aanschaffen. Een moderne koelkast of wasmachine is namelijk veel zuiniger dan oude apparaten, die veel energie verbruiken. Dit helpt om de energierekening omlaag te brengen. 
  • Ook krijgen inwoners die eerder de energietoeslag hebben ontvangen, éénmalig de mogelijkheid om gratis energiebesparende producten aan te schaffen, ter waarde van €75,-. Bijvoorbeeld ledlampen, tochtstrips of radiatorfolie. Met deze maatregelen kunnen mensen makkelijk en snel energie besparen. In de webshop van het Duurzaam Bouwloket kunt u zelf kiezen welke artikelen u wilt kopen. U kunt de gratis producten bestellen via https://ea.duurzaambouwloket.nl/waterlandexterne-link-icoon. Bij het bestellen wordt uw adres en postcode gecontroleerd.
  • In samenwerking met WelzijnWonenPlusexterne-link-icoon worden energiecoaches beschikbaar gesteld. Een energiecoach is een getrainde vrijwilliger die gratis bij inwoners thuis advies komt uitbrengen over hoe zij energie kunnen besparen. Ook kan de energiecoach helpen met het aanbrengen van energiebesparende producten. Mensen die hiervoor in aanmerking komen, hebben hierover een brief ontvangen en moeten deze kunnen tonen als bewijs dat zij recht hebben op de diensten van de energiecoach.

Collectieve ziektekostenverzekering

De gemeente Waterland biedt samen met Univé haar inwoners een collectieve ziektekostenverzekering.  Meer informatie over deze collectieve ziektekostenverzekering leest u op de website Gezond Verzekerdexterne-link-icoon.

Computer voor schoolgaande kinderen

De gemeente Waterland heeft een regeling voor computers voor schoolgaande kinderen.

Voorwaarden

Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm en uw vermogen is niet hoger de vermogensgrenzen die gelden in de Participatiewet. De vergoeding is voor schoolgaande kinderen van 6 tot 18 jaar en bedraagt maximaal € 400,- per kind per 5 jaar. Met een maximum van 1 computer per kind.  U koopt de computer pas nadat wij u een toekenningbrief hebben gestuurd, de betaling van de vergoeding is na inlevering van de aankoopnota.

Overig

Als u meer gaat werken of vanuit de uitkering helemaal aan het werk gaat, kunnen toeslagen wijzigen. Via onderstaande link van het Nibud kunt u uitrekenen wat dit voor u betekent.

https://uitkeringnaarwerk.nibud.nl/introductieexterne-link-icoon

Via de website van het Nibud, kunt u bekijken of u voor diverse toeslagen (zoals bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag) in aanmerking komt. Binnen een paar minuten weet u op welke gemeentelijke regelingen u recht heeft. Ga snel naar BerekenUwRecht Waterlandexterne-link-icoon.