Vergoedingen bij laag inkomen

Inhoudverantwoordelijke

Esther van den Heuvel

Stel dat u op het sociaal minimum leeft. Bijvoorbeeld omdat u een uitkering heeft, alleen van AOW moet rondkomen of zelfstandige bent met een inkomen op of onder de 120% van het bijstandsniveau. Sparen is moeilijk of onmogelijk. Onverwacht komt u voor extra kosten te staan. Kosten die echt noodzakelijk zijn, maar waarvoor u geen geld beschikbaar heeft. Zoals de kosten voor de eigen bijdrage thuiszorg of rechtshulp, een bril, reiskosten in verband met ziekenbezoek of begrafeniskosten. Door het verlenen van bijzondere bijstand kan de gemeente u in een aantal gevallen tegemoet komen.

Wat zijn de voorwaarden om in aanmerking te komen voor bijzondere bijstand?

  • Het moet gaan om aantoonbare "noodzakelijke kosten van het bestaan".
  • De kosten kunnen niet via een andere regeling of instantie worden vergoed.
  • Er moet sprake zijn van bijzondere omstandigheden die tot de bijzondere noodzakelijke kosten hebben geleid.
  • Uit een draagkrachtberekening moet blijken dat u zelf niet genoeg inkomen of vermogen heeft om de kosten te betalen.

Vormen bijzondere bijstand

Bijzondere bijstand wordt meestal verstrekt zonder dat u de bijstand hoeft terug te betalen. Duurzame gebruiksgoederen worden daarentegen vrijwel altijd als lening verstrekt. Duurzame gebruiksgoederen zijn goederen die voor een langere tijd meegaan zoals meubelen, behang, verf, keukenapparatuur, kleding, babyspullen, etc.

Wat zijn aantoonbare "noodzakelijke kosten van het bestaan"?

Dit hangt af van uw individuele situatie. Per geval beoordeelt een consulent van de afdeling Zorg & Welzijn of sprake is van "bijzondere en noodzakelijke kosten van het bestaan". Kosten die niet in aanmerking komen zijn bijvoorbeeld alimentatie, boetes, schulden, schades, vakantie of een premie voor een verzekering die u vrijwillig heeft afgesloten.

Draagkrachtberekening

Wanneer uw inkomen minder bedraagt dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm, heeft u geen draagkracht in uw inkomen. Als uw inkomen hoger is, dan is het verschil tussen uw inkomen en de bijstandsnorm de ruimte in uw inkomen. Van de ruimte in uw inkomen wordt 35% als draagkracht aangemeld.

Actuele bijstandsnormen

De actuele bijstandsnormen kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Aanvragen bijzondere bijstand

Om in aanmerking te komen voor het toekennen van bijzondere bijstand kunt u bij de afdeling Zorg & Welzijn een aanvraag indienen. U moet dat doen vóórdat u de kosten gaat maken. U moet bij de aanvraag een factuur of een gespecificeerde offerte overleggen.
U kunt bijzondere bijstand aanvragen via een formulier dat u telefonisch kunt opvragen bij de afdeling Zorg & Welzijn via (0299) 658 585. U kunt het formulier ook uitprinten:

Energiearmoede

De kosten voor energie zijn flink gestegen, waardoor het lastig kan zijn om de energierekening te betalen. Daarom hebben sommige mensen een energietoeslag kunnen aanvragen. De gemeente Waterland helpt deze groep inwoners graag verder met onderstaande projecten.

  • Inwoners die eerder energietoeslag van de gemeente hebben ontvangen, hebben een kadokaart gekregen ter waarde van €269,- waarmee zij voordeliger energiezuinigere witgoedproducten kunnen aanschaffen. Een moderne koelkast of wasmachine is namelijk veel zuiniger dan oude apparaten, die veel energie verbruiken. Dit helpt om de energierekening omlaag te brengen. 
  • Ook krijgen inwoners die eerder de energietoeslag hebben ontvangen, éénmalig de mogelijkheid om gratis energiebesparende producten aan te schaffen, ter waarde van €75,-. Bijvoorbeeld ledlampen, tochtstrips of radiatorfolie. Met deze maatregelen kunnen mensen makkelijk en snel energie besparen. In de webshop van het Duurzaam Bouwloket kunt u zelf kiezen welke artikelen u wilt kopen. U kunt de gratis producten bestellen via https://ea.duurzaambouwloket.nl/waterland. Bij het bestellen wordt uw adres en postcode gecontroleerd.
  • In samenwerking met WelzijnWonenPlus worden energiecoaches beschikbaar gesteld. Een energiecoach is een getrainde vrijwilliger die gratis bij inwoners thuis advies komt uitbrengen over hoe zij energie kunnen besparen. Ook kan de energiecoach helpen met het aanbrengen van energiebesparende producten. Mensen die hiervoor in aanmerking komen, hebben hierover een brief ontvangen en moeten deze kunnen tonen als bewijs dat zij recht hebben op de diensten van de energiecoach.

Meer lezen? Kijk dan op onze pagina: bespaar op uw energiekosten.

Collectieve ziektekostenverzekering

De gemeente Waterland biedt samen met Univé haar inwoners een collectieve ziektekostenverzekering.  Meer informatie over deze collectieve ziektekostenverzekering leest u op de website Gezond Verzekerd.

Computer voor schoolgaande kinderen

De gemeente Waterland heeft een regeling voor computers voor schoolgaande kinderen.

Voorwaarden

Uw inkomen is niet hoger dan 120% van de voor u geldende bijstandsnorm en uw vermogen is niet hoger de vermogensgrenzen die gelden in de Participatiewet. De vergoeding is voor schoolgaande kinderen van 6 tot 18 jaar en bedraagt maximaal € 400,- per kind per 5 jaar. Met een maximum van 1 computer per kind.  U koopt de computer pas nadat wij u een toekenningbrief hebben gestuurd, de betaling van de vergoeding is na inlevering van de aankoopnota.

Overig

Als u meer gaat werken of vanuit de uitkering helemaal aan het werk gaat, kunnen toeslagen wijzigen. Via onderstaande link van het Nibud kunt u uitrekenen wat dit voor u betekent.

https://uitkeringnaarwerk.nibud.nl/introductie

Via de website van het Nibud, kunt u bekijken of u voor diverse toeslagen (zoals bijvoorbeeld huur- en zorgtoeslag) in aanmerking komt.Binnen een paar minuten weet u op welke gemeentelijke regelingen u recht heeft. Ga snel naar BerekenUwRecht Waterland.