Mensen op een bruggetje in het groen, Broek in Waterland

Vergoeding maatschappelijke participatie voor volwassenen

Beschrijving

Wij vinden het belangrijk dat iedereen dezelfde kansen krijgt om volwaardig mee te doen in deze maatschappij. Daarom vergoeden wij de kosten voor maatschappelijke participatie voor volwassenen.

Wie komen er in aanmerking:

Inwoners van de gemeente Waterland vanaf 18 jaar met een (gezins)inkomen van maximaal 120% van de geldende bijstandsnorm. Het (gezins)vermogen mag niet hoger zijn dan het bescheiden vrij te laten vermogen volgens de Participatiewet. Deze regeling is niet van toepassong op personen die een toelage of een beurs ontvangen van de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Wat wordt er bijvoorbeeld vergoed:

  • contributies van verenigingen op cultureel en sportief gebied;
  • Abonnement sportschool, zwembad, ijsbaan, bibliotheek;
  • Bezoek musea, bioscoop, theater;

Hoogte van de vergoeding:

De vergoeding bedraagt maximaal € 125,00 per persoon per kalenderjaar.

De aanvraag:

U kunt de vergoeding aanvragen via het 'Aanvraagformulier vergoeding maatschappelijke participatie', welke u ook telefonisch kunt opvragen bij de afdeling Zorg & Welzijn. U kunt ons bereiken op telefoonnummer (0299) 658 585.

Declaratie:

Indien u een toekenning van ons heeft op declaratiebasis en u moet nog kosten declareren, kan dat tot 31 januari van het jaar volgend op het jaar waarvoor de vergoeding is toegekend. Gebruik daarvoor het onderstaande formulier 'Aanvraagformulier vergoeding kosten op declaratiebasis'.

Formulieren