Wandeling op Marken

Begeleiding voor schoolverlater aanvragen

Stopt u met school, maar heeft u nog geen diploma? Vraag begeleiding aan bij de gemeente of het Regionaal Meld- en Coördinatiepunt (RMC).

Beschrijving

Jongeren die voortijdig de school verlaten, proberen zonder een zogenaamde ’startkwalificatie’ de arbeidsmarkt op te komen. Dat kan best lukken, maar het risico is groot dat ze later uit het arbeidsproces vallen, omdat ze niet voldoende zijn gekwalificeerd. Daarom is het van groot belang dat jongeren hun opleiding afmaken of worden voorbereid op de arbeidsmarkt via een beroepsopleiding. De startkwalificatie is een soort meetlat, waarmee gemeten wordt of schoolverlaters zo goed zijn opgeleid dat ze met succes een beroep kunnen uitoefenen.

De volgende opleidingen voldoen aan deze startkwalificatie:

 • Havo/Vwo 
 • Mbo-opleiding, niveau 2 
 • Vakopleiding, niveau 3
 • Middenkaderopleiding, niveau 4
 • Specialistenopleiding, niveau 4

Leerlingen die een vmbo-diploma op zak hebben, moeten nog naar school.

Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten (RMC)

De regionale meld- en coördinatiefuncties (RMC) spelen een rol voor jongeren in de leeftijd van 18 tot 27 jaar, die nog geen beroepsdiploma (startkwalificatie) hebben behaald. Scholen houden de RMC op de hoogte van de in- en uitschrijving van deze jongeren, ondanks het feit dat ze niet meer leerplichtig zijn. Het is de taak van de RMC om het aantal jongeren dat uitvalt of dreigt uit te vallen in beeld te brengen en uitval te voorkomen.

Het terugdringen van het voortijdig schoolverlaten gebeurt in de eerste plaats op de school zelf. Als de niet-leerplichtige leerling toch uitvalt kan hij een persoonlijk begeleider van het RMC (case-manager) krijgen. Deze begeleider tracht de jongere alsnog naar een kwalificerende opleiding terug te leiden. Of, als dat niet haalbaar is, naar een passende plaats op de arbeidsmarkt. Daarbij werkt de case-manager onder meer samen met regionale opleidingen centra, instellingen voor jeugdhulpverlening, Sociale Diensten, het UWV Werkbedrijf en andere instanties.

Aanvragen

Zo vraagt u begeleiding voor een schoolverlater aan:

 • U neemt contact op met de gemeente of het RMC.
 • U geeft onder andere door:
  • waarom u begeleiding nodig heeft
  • welke begeleiding u nodig heeft

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden voor het aanvragen van begeleiding voor een schoolverlater zijn:

 • U bent nog geen 27 jaar.
 • U heeft geen diploma gehaald op de havo, het vwo of het mbo 2, 3 of 4. Een diploma van een van deze schoolsoorten heet een startkwalificatie.

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het RMC Waterland via telefoonnummer (0299) 480 480.

Wet en regelgeving

Meer informatie