Monumenten en archeologie

Als u wilt gaan bouwen is het belangrijk om te weten of uw huis een monumentale status heeft

Omgevingsvergunning voor monumenten

Als u een beschermd monument heeft, wilt u dat misschien wel verbouwen, herstellen of aanpassen. U heeft dan een omgevingsvergunning voor een monument nodig. 

Monumenten- en welstandscommissie

Wie in gemeente Waterland iets wil (ver)bouwen heeft in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig.

Subsidie voor monumenten

Subsidies

Als u een monument heeft, komt u misschien in aanmerking voor subsidie. Er zijn subsidies van de provincie en het rijk.De gemeente Waterland heeft op dit moment geen subsidieregeling.

Wonen in een monument

Als u wilt gaan bouwen is het belangrijk om te weten of uw huis een monumentale status heeft. Dit kunt u nakijken via de monumentenlijst.

Beschermde stads- of dorpsgezichten

Voor elk bouwplan binnen een beschermd gezicht moet een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Archeologie

Wilt u weten of u in een gebied woont, dat van archeologische waarde kan zijn? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Waterland, afdeling Monumenten & Archeologie van Team Ruimte.

Verduurzamen monumenten

Bekijk en vergelijk alle mogelijkheden voor energie besparen en bewaar uw favoriete opties via de Groene menukaart Waterland.

Meer dan 50 duurzame opties op een rij.