Monumenten en archeologie

Als u wilt gaan bouwen is het belangrijk om te weten of uw huis een monumentale status heeft

Omgevingsvergunning voor monumenten

Als u een beschermd monument heeft, wilt u dat misschien wel verbouwen, herstellen of aanpassen. U heeft dan een omgevingsvergunning voor een monument nodig. 

Monumenten- en welstandscommissie

Als u gaat bouwen wordt er gekeken worden of het uiterlijk voldoet aan de eisen van de Monumenten en Welstandscommissie.

Subsidie voor monumenten

Subsidies

Als u een monument heeft, komt u misschien in aanmerking voor subsidie. Er zijn subsidies van de gemeente, de provincie en het rijk.

Wonen in een monument

Als u wilt gaan bouwen is het belangrijk om te weten of uw huis een monumentale status heeft. Dit kunt u nakijken via de monumentenlijst.

Beschermde stads- of dorpsgezichten

De gemeente Waterland kent vier door het Rijk aangewezen beschermde stads- en dorpsgezichten.

Archeologie

Wilt u weten of u in een gebied woont, dat van archeologische waarde kan zijn? Dan kunt u contact opnemen met de gemeente Waterland, afdeling VROM.

Verduurzamen monumenten

Bekijk en vergelijk alle mogelijkheden voor energie besparen en bewaar uw favoriete opties via de Groene menukaart Waterland.

Meer dan 50 duurzame opties op een rij.