Monumenten en archeologie

Als u wilt gaan bouwen is het belangrijk om te weten of uw huis een monumentale status heeft

Monument, omgevingsvergunning

Als u een beschermd monument heeft, wilt u dat misschien wel verbouwen, herstellen of aanpassen. U heeft dan een omgevingsvergunning voor een monument nodig. 

Monument, subsidie

Er zijn drie soorten monumenten. Heeft u een monument? U komt dan misschien in aanmerking voor subsidie. Er zijn subsidies van de gemeente, de provincie en het rijk.Wonen in een monument

Als u wilt gaan bouwen is het belangrijk om te weten of uw huis een monumentale status heeft. Dit kunt u nakijken via de monumentenlijst.

Lees meer

Beschermde stads- of dorpsgezichten

De gemeente Waterland kent vier door het Rijk aangewezen beschermde stads- en dorpsgezichten.

Lees meer

Archeologie

Als u (bouw)werkzaamheden wilt uitvoeren waarbij de grond geroerd wordt, dan is het mogelijk dat archeologische waarden in de bodem worden verstoord.

Lees meer

Welstand & Welstandcommissie

Als u gaat bouwen wordt er gekeken worden of het uiterlijk voldoet aan de eisen van de Monumenten en Welstandscommissie.

Lees meer