Monumentaal houten huis in Broek in Waterland

Subsidie voor monumenten

Er zijn verschillende subsidies en leningen voor het kopen, onderhouden of restaureren van een monument. Waar u deze aanvraagt, hangt af van het soort subsidie of lening.

Beschrijving

Als u een monument heeft, komt u misschien in aanmerking voor subsidie. Er zijn subsidies van de gemeente, de provincie en het rijk.

Staat uw monument op de gemeentelijke monumentenlijst? Dan kunt u subsidie aanvragen bij de gemeente. De subsidie is bedoeld voor restauratie en onderhoud. De kosten van gemeentelijke monumenten kunt u niet aftrekken voor de belasting. Staat uw gebouw of terrein niet op de gemeentelijke monumentenlijst maar denkt u daarvoor wel in aanmerking te komen? Kijk dan bij: Monument, aanwijzingexterne-link-icoon.

Voor een rijksmonument kunt u steun krijgen via de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE). Er zijn twee mogelijkheden voor financiële ondersteuning:

  • Een hypotheek. Dit is voor eigenaren van een woonhuis of boerderij. De boerderij wordt dan niet voor een boerenbedrijf gebruikt. Het is ook vaak mogelijk de kosten van onderhoud af te trekken bij de belastingaangifte.
  • Een subsidie. Dit is bedoeld voor andere monumenteigenaren dan hierboven.

Wilt u een woonhuis dat een rijksmonument is energiebesparend restaureren? Dan kunt u een gecombineerde lening krijgen voor de restauratie en energiebesparende maatregelen. Die maatregelen kunt u dan tegelijk met de restauratie uitvoeren. De lening vraagt u aan bij het Nationaal Restauratiefondsexterne-link-icoon.

Aanvragen

U heeft nodig bij de aanvraag:

  • Werkomschrijving (bestek)
  • Begroting

Alleen bij Rijksmonumenten: Wilt u financiële steun? Dan heeft u een periodiek instandhoudingsplan en bouwkundig inspectierapport nodig.

Contactgegevens

Afhankelijk van het type monument, moet u op verschillende plaatsen de subsidie aanvragen.

  • Heeft u een rijksmonument? Voor meer informatie kunt u kijken op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoedexterne-link-icoon. U kunt daar ook de financieringscheck doen. 
  • Heet een een monument dat op de provinciale monumentenlijst staat? Vraag dan subsidie aan bij de provincie. Niet elke provincie heeft een monumentenlijst.
  • Heeft u een monument dat op de gemeentelijke monumentenlijst staat? Neem dan contact op met de gemeente.

Wet en regelgeving

Meer informatie