Monumentaal interieur Het Beroemde Huis

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Waterland

Wie in gemeente Waterland iets wil (ver)bouwen heeft in veel gevallen een omgevingsvergunning nodig. Bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt onder andere bekeken of het plan voldoet aan 'redelijke eisen van welstand'. Wanneer een bouwwerk in ieder geval voldoet aan 'redelijke eisen van welstand' is geregeld in de nota Uiterlijk van bouwwerken Waterland 2018. In sommige gevallen wordt uw plan voorgelegd aan de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Waterland (voorheen Monumenten- en Welstandcommissie). Zij zal het bouwplan op zichzelf en in relatie met de omgeving toetsen aan hand van de nota.

De gemeente Waterland kent sinds 1 januari 2012 één adviescommissie voor monumenten en welstand. De commissie is samengesteld uit deskundigen op het gebied van de architectuur, (steden)bouw, monumentenzorg en welstand en bestaat tevens uit vertegenwoordigers van de historische verenigingen uit de desbetreffende kernen.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Waterland

De rol van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Waterland is om het college, gevraagd of ongevraagd, te adviseren over:

 • de toepassing van voorschriften omtrent de welstand volgens de Woningwet;
 • de toepassing van de Monumentenwet 1988 in zijn algemeenheid;
 • de toepassing van de gemeentelijke monumentenzorg in zijn algemeenheid;
 • andere ontwikkelingen die van invloed kunnen zijn op de beschermde stads- en dorpsgezichten;

Vergaderingen

De commissie vergaderingen vinden iedere twee weken op maandagochtend plaats (agenda). De vergaderingen zijn openbaar en vinden om en om fysiek en digitaal plaats. Uw complete aanvraag dient ruim één week voorafgaand aan de vergadering bij de gemeente te worden ingediend. De precieze tijdstip van de behandeling van uw plan wordt naar u toegestuurd via een email. De woensdag voorafgaand aan de vergadering zal de agenda worden gepubliceerd. Voor vragen over de welstand- en monumentencommissie kunt u contact opnemen met een van onze medewerkers via telefoonnummer (0299) 658 515.
Onder deze tekst vind u de notulen van de afgelopen vergaderingen.  

Leden Commissie:

 • De heer B. Gribling (voorzitter/stedenbouwkundige)
 • Mevrouw R. Stroomer (coördinator/stolpendeskundige)
 • De heer H. Boonstra (monumentendeskundige)
 • Mevrouw A. Zeinstra (architect lid)
 • De heer J.T.B. Kwakman (burgerlid vereniging Oud Broek in Waterland)
 • De heer L. Duymaer van Twist (burgerlid Vereniging Oud Monnickendam)
 • Mevrouw F. de Voogt (Burgerlid Vereniging Historisch Eiland Marken)
 • Plantoelichters: de heer Bruinsma, de heer Everaardt en de heer Strating.

Op de foto van links naar rechts: Floor de Voogt, Renee Stroomer, Rob de Vries, Lodewijk Duymaer van Twist, Bastiaan Gribling, Anke Zeinstra.

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Waterland in Ilpendam

Notulen Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Waterland