Noordeinde in Monnickendam

Omgevingsvergunning voor monumenten

Als u een monument wilt verbouwen, herstellen of slopen, heeft u meestal een omgevingsvergunning nodig. U vraagt de omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Let op

Heeft u in 2023 een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Beschrijving

Als u een beschermd monument heeft, wilt u dat misschien wel verbouwen, herstellen of aanpassen. U heeft dan een omgevingsvergunning voor een monument nodig. 

Soms is voor het gewone onderhoud geen omgevingsvergunning noodzakelijk. Dat kan alleen als het uiterlijk van het interieur of van de buitenkant van het monument niet verandert. Voorbeelden zijn: 

 • schoonmaken van goten,
 • bijhouden van het schilderwerk in dezelfde kleur,
 • vervangen van kapotte ruiten, en
 •  kleine reparaties met oorspronkelijke materialen.
Voor grotere reparaties heeft u de vergunning wel nodig.

Aanvragen

Neem contact op met de gemeente om uw plannen te bespreken. Doe dit ruim voordat u de vergunning aanvraagt. Zo heeft uw aanvraag meer kans van slagen.

Zo vraagt u een omgevingsvergunning voor een monument aan:

 • Ga naar het Omgevingsloketexterne-link-icoon.
 • Doe de vergunningcheck. U kunt de vergunning daarna meteen aanvragen.
  • voor uzelf: met DigiD
  • voor een bedrijf: met eHerkenning
 • Mogelijk heeft u de volgende stukken nodig:
  • een bouwrapport of een cultuurhistorisch rapport
  • een bouwbestek
  • foto’s
  • een situatieschets
  • een korte beschrijving van het te slopen gebouw
  • een tekening van het gebouw met de maten (bijvoorbeeld een oude bouwtekening)
 • De monumentencommissie van de gemeente beoordeelt uw aanvraag. 

Voorwaarden

U vraagt een omgevingsvergunning voor een monument aan als:

 • u eigenaar bent van een gemeentelijk monument
 • u het monument wilt restaureren, grondig verbouwen of (gedeeltelijk) slopen
 • u een bouwwerk binnen een beschermd stads- of dorpsgezicht wilt slopen
 • in het omgevingsplan staat dat u een omgevingsvergunning moet aanvragen

De gemeente kan bepalen hoe u moet slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht.

Hoe lang gaat het duren?

 Voor de omgevingsvergunning voor een rijksmonument wordt in geval de aanvraag betrekking heeft op het slopen, ingrijpend wijzigen, reconstrueren of het herbestemmen van een beschermd monument een uitgebreide procedure gevolgd van 26 weken. In alle andere gevallen wordt een reguliere procedure gevolgd van 8 weken. Deze termijn kan nog een keer met 6 weken worden verlengd.

Voor een gemeentelijk of provinciaal monument geldt de reguliere procedure van 8 weken (+ eventuele verlenging van 6 weken)

Kosten

Als u een omgevingsvergunning aanvraagt, dan betaalt u meestal niet alleen de kosten voor de omgevingsvergunning. Vaak brengt de gemeente ook plankosten in rekening. Dit zijn kosten voor voorbereiding van en toezicht op de aanleg van voorzieningen. Bijvoorbeeld groenvoorzieningen, nieuwe wegen of het dempen van sloten.

Bezwaar

Bij een gewone procedure maakt u bezwaar bij de gemeente. Bij een uitgebreide procedure geeft u uw mening (zienswijze) over het ontwerpbesluit.

Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens? Dan kunt u in beroep gaan bij de rechtbank. Eventueel kunt u daarna nog in hoger beroep gaanexterne-link-icoon.

Is er niet gereageerd binnen de beroepstermijn van 6 weken? Dan is de vergunning definitief.

Wet en regelgeving

Meer informatie