Wonen en (Ver)bouwen

Verhuizen

Mocht u problemen ondervinden met het digitaal doorgeven van uw verhuizing, neem dan contact op met ons. We kunnen u dan op weg helpen om uw verhuizing alsnog digitaal te kunnen doorgeven.

Verklaring van voorrang (voorheen urgentiebewijs)

U kunt bij de gemeente een verklaring van voorrang aanvragen, wanneer u niet op de gangbare woonruimteverdelingsprocedure kunt wachten.

Huurwoning in Waterland

In Waterland is slechts 20% van de woningen een huurwoning. Deze huurwoningen zijn voor het grootste deel in bezit van Woningcorporaties.

Vooroverleg aanvragen

Als uw (bouw)plan afwijkt van de voorschriften van het bestemmingsplan en u wilt vroegtijdig weten of de gemeente medewerking zal verlenen aan uw plan kan een verzoek om vooroverleg een goede optie

Bouwplan inzien

U kunt bouwplannen en bouwtekeningen opvragen en inzien. Bijvoorbeeld omdat u bezwaar wilt maken tegen een omgevingsvergunning in uw buurt.

Bestemmingsplannen

Via deze pagina kunt u nagaan welk bestemmingsplan of ander ruimtelijk plan geldt op een bepaalde grond of een bepaald perceel.

Lees meer

Melding Openbare Ruimte

Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Is er sprake van rondslingerend afval, vernielingen of overlast? Meld het ons!

Woonvisie Waterland

Om goed in te kunnen spelen op de veranderingen in de woningmarkt heeft Gemeente Waterland een Woonvisie opgesteld.

Lees meer

Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen

Als u gaat bouwen of verbouwen moeten uw bouwplannen voldoen aan de welstandseisen. Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien.

Welstandscommissie

Als u gaat bouwen wordt er gekeken worden of het uiterlijk voldoet aan de eisen van de Monumenten en Welstandscommissie.

Lees meer

Briefadres aanvragen

Voor het aanvragen van een briefadres dient u een afspraak te maken. Een afspraak maakt u gemakkelijk online.