Wonen en (Ver)bouwen

Eerste inschrijving

Als u voor het eerst naar Nederland verhuist, moet u zich inschrijven in de Basisregistratie personen (BRP). Zo krijgt u een burgerservicenummer (BSN). 

Inburgering

Als u in Nederland woont; geen Nederlands paspoort heeft en van buiten de EU komt, moet u inburgeren. Dit doet u door het volgen van een cursus. U leert dan Nederlands. Maar ook hoe de Nederlandse samenleving in elkaar zit

Naturalisatie (aanvraag Nederlandse nationaliteit)

Naturalisatie is het verlenen van de nationaliteit van een land aan een vreemdeling die daarom vraagt. Wanneer u als vreemdeling de Nederlandse nationaliteit wilt aannemen, dan kunt u op deze pagina daarvoor een aanvraag indienen.

Verhuizen binnen Nederland

Mocht u problemen ondervinden met het digitaal doorgeven van uw verhuizing, neem dan contact op met ons. We kunnen u dan op weg helpen om uw verhuizing alsnog digitaal te kunnen doorgeven. Aangiftes worden niet telefonisch of via de e-mail in

Bouwplan inzien

U kunt bouwplannen en bouwtekeningen opvragen en inzien. Bijvoorbeeld omdat u bezwaar wilt maken tegen een omgevingsvergunning in uw buurt. U kunt de plannen en tekeningen van zowel bestaande als nieuwe bouwwerken inzien. Hiervoor heeft de

Vooroverleg aanvragen

Een verzoek om vooroverleg behandelt de 2 belangrijkste stappen van een aanvraag om omgevingsvergunning:

Bestemmingsplannen

Via deze pagina kunt u nagaan welk bestemmingsplan of ander ruimtelijk plan geldt op een bepaalde grond of een bepaald perceel.

Verklaring van voorrang (voorheen urgentiebewijs)

U kunt bij de gemeente een verklaring van voorrang aanvragen, wanneer u niet op de gangbare woonruimteverdelingsprocedure kunt wachten.

Starterslening

Gaat u voor het eerst een bestaande of nieuwbouw woning kopen? Dan kunt u onder voorwaarden de starterslening hiervoor gebruiken.

Sociale huurwoningen

Lees hier alle informatie over het in aanmerking komen voor een sociale huurwoning.

65+ Verhuisvoordeel

Bent u 65 jaar of ouder en denkt u er wel eens over om te verhuizen naar een woning die beter bij u past? De regeling 65+ Verhuisvoordeel helpt u om de stap naar een andere woning te zetten.

Melding Openbare Ruimte

Melding openbare ruimte

Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Is er sprake van rondslingerend afval, vernielingen of overlast? Meld het ons!

Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen

Als u gaat bouwen of verbouwen moeten uw bouwplannen voldoen aan de welstandseisen. Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past. De gemeente heeft deze voorwaarden

Briefadres aanvragen

Voor het aanvragen van een briefadres dient u een afspraak te maken. Een afspraak maakt u gemakkelijk online.

Woonvisie Waterland 2025

De woningmarkt is sterk aan verandering onderhevig. De gemeente Waterland heeft besloten om haar huidige woonvisie te actualiseren, rekening houdend met actuele regelgeving en gebaseerd op feitelijke en toekomstige ontwikkelingen op de woningmarkt.