Wonen en (Ver)bouwen

Verhuizen

Mocht u problemen ondervinden met het digitaal doorgeven van uw verhuizing, neem dan contact op met ons. We kunnen u dan op weg helpen om uw verhuizing alsnog digitaal te kunnen doorgeven. Aangiftes worden niet telefonisch of via de e-mail in

Verklaring van voorrang (voorheen urgentiebewijs)

U kunt bij de gemeente een verklaring van voorrang aanvragen, wanneer u niet op de gangbare woonruimteverdelingsprocedure kunt wachten.

Vooroverleg aanvragen

Een verzoek om vooroverleg behandelt de 2 belangrijkste stappen van een aanvraag om omgevingsvergunning:

Starterslening

Gaat u voor het eerst een bestaande of nieuwbouw woning kopen? Dan kunt u onder voorwaarden de starterslening hiervoor gebruiken.

Bouwplan inzien

U kunt bouwplannen en bouwtekeningen opvragen en inzien. Bijvoorbeeld omdat u bezwaar wilt maken tegen een omgevingsvergunning in uw buurt. U kunt de plannen en tekeningen van zowel bestaande als nieuwe bouwwerken inzien. Hiervoor heeft de

Bestemmingsplannen

Via deze pagina kunt u nagaan welk bestemmingsplan of ander ruimtelijk plan geldt op een bepaalde grond of een bepaald perceel.

Melding Openbare Ruimte

Melding openbare ruimte

Is er iets kapot bij u in de buurt? Bijvoorbeeld een lantaarnpaal of stoeptegel? Is er sprake van rondslingerend afval, vernielingen of overlast? Meld het ons!

Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen

Als u gaat bouwen of verbouwen moeten uw bouwplannen voldoen aan de welstandseisen. Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past. De gemeente heeft deze voorwaarden

Briefadres aanvragen

Voor het aanvragen van een briefadres dient u een afspraak te maken. Een afspraak maakt u gemakkelijk online.

Woonvisie Waterland 2025

De woningmarkt is sterk aan verandering onderhevig. De gemeente Waterland heeft besloten om haar huidige woonvisie te actualiseren, rekening houdend met actuele regelgeving en gebaseerd op feitelijke en toekomstige ontwikkelingen op de woningmarkt.