Bouwen

Vooroverleg voor een omgevingsvergunning aanvragen

Een verzoek om vooroverleg behandelt de 2 belangrijkste stappen van een aanvraag om omgevingsvergunning:

Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen

Als u gaat bouwen of verbouwen moeten uw bouwplannen voldoen aan de welstandseisen. Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past. De gemeente heeft deze voorwaarden

Woningbouw

Nieuwe woningen zijn nodig om voldoende mogelijkheden te bieden aan starters, doorstromers en potentiële inwoners.

Bouwplannen en bouwtekeningen inzien

U kunt bouwplannen en bouwtekeningen opvragen en inzien. Bijvoorbeeld omdat u bezwaar wilt maken tegen een omgevingsvergunning in uw buurt. U kunt de plannen en tekeningen van zowel bestaande als nieuwe bouwwerken inzien. Hiervoor heeft de

Bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen

Via deze pagina kunt u nagaan welk bestemmingsplan of ander ruimtelijk plan geldt op een bepaalde grond of een bepaald perceel.

Omgevingsplan bekijken

Een gemeente maakt voor gebieden een bestemmingsplan. Hierin staat bijvoorbeeld waar woningen, horeca of andere bedrijven mogen komen.

Bestemmingsplan, ontheffing / projectbesluit

Als u een bouwplan heeft, moet u kijken of het in het bestemmingsplan van de gemeente past. Past het niet in het bestemmingsplan, dan doet u bij de gemeente een verzoek voor voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit betekent dat u vraagt of u uw

Omgevingsplan wijzigen

De gemeente kan een bestemmingsplan wijzigen. Bijvoorbeeld als het beleid verandert. Als de gemeente dat doet, kan dat botsen met uw plannen om te bouwen of verbouwen.

Basisregistratie adressen en gebouwen inzien

In de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) staan de gegevens van alle adressen en gebouwen in de gemeente. Onder andere van huizen, kantoren en winkels.