Watergang Stiereveld in aanbouw

Vergunningsvrij bouwen en verbouwen

Beschrijving

Om te bouwen of verbouwen, heeft u vaak een omgevingsvergunning (vroeger bouwvergunning) nodig. In een aantal gevallen hoeft u geen vergunning aan te vragen, bijvoorbeeld:

  • bij een afscheiding tussen balkons of dakterrassen, zonweringen of rolluiken; of
  • bij dakkapellen en bijgebouwen aan de achterkant van een woning.

Voor bouw- of verbouwingplannen aan monumenten of panden in een beschermde stads- of dorpsgezicht heeft u altijd een omgevingsvergunning nodig.

Twijfelt u of u uw bouwproject zonder vergunning kunt starten? Op de website van het Omgevingsloket Online (OLO) kunt u de check doen. U kunt het ook aan de afdeling bouw van de gemeente vragen.

Als u denkt wel een omgevingsvergunning nodig te hebben, kijk dan bij het product 'Omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (voorheen bouwvergunning)' voor meer informatie.

Voorwaarden

Ook als u geen vergunning nodig heeft, zijn er regels voor veiligheid en gezondheid waar u zich aan moet houden. Deze regels komen uit het bouwbesluit en het burenrecht.

  • Het bouwbesluit: er zijn minimumeisen op bouwtechnisch gebied waaraan een bouwwerk moet voldoen. Dit zijn eisen over veiligheid, sterkte, milieu, energiegebruik en comfort.
  • Het burenrecht: het is verstandig om met uw buren te gaan praten, voordat u aan de bouw of verbouwing begint. Bent u het niet met elkaar eens? Dan kunt u naar de rechter gaan.

Contactgegevens

U kunt bij het Omgevingsloket Online (OLO) controleren of u een omgevingsvergunning bouwen nodig heeft. Daar kunt u ook de vergunning aanvragen als dat toch nodig is.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling VROM via telefoonnummer (0299) 658 585

Wet en regelgeving

Formulieren

Meer informatie