Watergang Stiereveld in aanbouw

Gemeentelijk toezicht op bouw en verbouw

Heeft u een omgevingsvergunning voor bouwen of verbouwen? Dan controleert een inspecteur namens de gemeente of u zich aan de regels houdt. Daarom meldt u op tijd wanneer u met de werkzaamheden begint en stopt.

Beschrijving

Als u een omgevingsvergunning heeft ontvangen voor bouwen of verbouwen, kunt u met de werkzaamheden starten. U laat het de gemeente weten wanneer u begint en klaar bent. U moet zich namelijk aan regels en afspraken houden. Deze regels en afspraken staan in de vergunning. De inspecteur bouw- en woningtoezicht controleert dit namens de gemeente.

De inspecteur controleert:

 • of u bouwt zoals omschreven staat in uw vergunning
 • of u het gebouw en/of terrein gebruikt zoals in uw vergunning staat
 • de bouwmethoden (bijvoorbeeld veiligheid)
 • de aan- en afvoer van materieel, bouwmateriaal en afval

Houdt u zich niet aan de afspraken en regels? Dan kan de inspecteur het werk stilleggen of het gebruik van het gebouw of terrein staken.

Aanvragen

Zo meldt u dat u begint met bouwen of verbouwen of dat u klaar bent:

 • Ga naar het Omgevingsloketexterne-link-icoon.
 • Log in: 
  • voor uzelf: met DigiD 
  • voor een bedrijf: met eHerkenning 
 • Geef de startdatum of einddatum door:
  • Starten melden: doe dit minimaal 2 werkdagen voordat u begint met de werkzaamheden.
  • Einde melden: doe dit uiterlijk 1 werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden en voordat u het gebouw in gebruik neemt.

Voorwaarden

U moet zich houden aan de regels en afspraken die in uw omgevingsvergunning staan.

Wet en regelgeving