Zicht op monumentaal houten huis in Broek in Waterland vanaf de Kerkhofbrug met bootje in de Dee

Welstandsadvies voor bouwen en verbouwen

Gaat u bouwen of verbouwen? Dan moet uw gebouw in de omgeving passen. Daarom beoordeelt de welstandscommissie of uw plannen voldoen aan de welstandseisen.

Beschrijving

Als u gaat bouwen of verbouwen moeten uw bouwplannen voldoen aan de welstandseisen. Welstandseisen zijn voorwaarden over hoe uw gebouw eruit moet zien. Bijvoorbeeld of een serre of dakkapel in de omgeving past. De gemeente heeft deze voorwaarden beschreven in de welstandsnota. De welstandscommissie van onafhankelijke deskundigen kijkt of uw bouwplan aan de eisen voldoet. Dit doen zij door een welstandsadvies te geven.
Een positief advies is nodig om de vergunning te krijgen.

Aanvragen

Zo krijgt u een welstandsadvies over uw bouw- of verbouwplannen:

  • Controleer of uw bouwplannen voldoen aan de welstandseisen in het omgevingsplan. Voldoen uw plannen niet aan de welstandseisen? U heeft 2 mogelijkheden:
    • u past uw plannen aan
    • u laat in uw vergunningaanvraag duidelijk weten waarom uw bouwplannen afwijken van de welstandseisen
  • Neem eventueel contact op met de gemeente om uw plannen te bespreken. Doe dit ruim voordat u de vergunning aanvraagt. Zo heeft uw aanvraag meer kans van slagen.
  • Vraag de omgevingsvergunning aan.
  • De welstandscommissie beoordeelt uw plannen. U hoeft zelf geen welstandsadvies aan te vragen.

Voorwaarden

Voor de aanvraag geldt onder andere de volgende voorwaarde: Het uiterlijk van het gebouw past in de omgeving.

Bezwaar

U kunt tegen een advies van de welstandscommissie geen bezwaar maken.

Als uw aanvraag voor een omgevingsvergunning wordt afgewezen door een negatief welstandsadvies, dan kunt u daar wel bezwaar tegen maken. Doe dit binnen 6 weken na de datum op de afwijzing.

Bent u het niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving

Formulieren