Zicht over Purmerringvaart bij Ilpendam

Omgevingsplan, ontheffing / projectbesluit

In een omgevingsplan staat waar, wat en met welk doel gebouwd mag worden. Wilt u afwijken van het omgevingsplan? Dan vraagt u een omgevingsvergunning aan via het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Let op

Heeft u in 2023 een vergunning aangevraagd? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Beschrijving

Als u een bouwplan heeft, moet u kijken of het in het bestemmingsplan van de gemeente past. Past het niet in het bestemmingsplan, dan doet u bij de gemeente een verzoek voor voor afwijken van het bestemmingsplan. Dit betekent dat u vraagt of u uw plannen toch mag uitvoeren. De afwijking . kunt u bijvoorbeeld krijgen voor een onderdeel van een gebouw.


Er zijn verschillende soorten ontheffingen:

 • Tijdelijke afwijking: u krijgt de toestemming om af te wijken van het bestemmingsplan  voor een korte tijd, maximaal vijf jaar. Dit is vaak voor evenementen.
 • Permanente of 'buitenplanse' afwijking. Voorbeelden zijn: de uitbreiding van een woonhuis of bijgebouw aan een woning of een bedrijfsgebouw voor boerderijen.
 • Binnenplanse afwijking: het afwijken van de bepalingen die in een bestemmingsplan zijn opgenomen zijn zogenaamde "binnenplanse afwijkingen".

De gemeente neemt kleine afwijkingen rechtstreeks mee in de omgevingsvergunning.

Aanvragen

Bij uw verzoek moet u de volgende gegevens aanleveren:

 • de plaats waar ontheffing voor wordt gevraagd;
 • de reden; of
 • aard en omvang van bouwwerk of (bedrijfs)activiteiten;
 • plattegronden en gevelaanzichten bouwwerk;
 • locatietekening.

Voorwaarden

De voorwaarden voor een vergunning om af te wijken van het omgevingsplan zijn:

 • U heeft vooraf overlegd met belanghebbenden.
 • Uw plannen gaan niet ten koste van de aangewezen functies van een gebied. Als u bijvoorbeeld een bedrijfspand wilt bouwen in een woongebied, dan mag dat niet leiden tot minder woongenot voor de omwonenden.
 • De gemeenteraad geeft een positief advies over uw aanvraag.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving

Meer informatie