Gouwzeeschool in Monnickendam

Bouwwerk, voltooiingsverklaring en ingebruikname

Beschrijving

Zodra u klaar bent met het (ver)bouwen van uw woning, moet u dit melden bij de gemeente. Dit moet u doen voordat u de woning in gebruik neemt.

Neem daarvoor contact op met de afdeling bouw- en woningtoezicht.

Voorwaarden

Het gaat om een verbouwing waarvoor u een omgevingsvergunning heeft.

Kosten

Aan de voltooiingsverklaring en het in gebruik nemen van een bouwwerk zijn geen kosten verbonden.

Contactgegevens

U meldt aan de afdeling bouw- en woningtoezicht dat het bouwwerk gereed is. Dit kan via telefoonnummer (0299) - 658 585 of u kunt dit schriftelijk doen.

Wet en regelgeving