Woningbouw

Nieuwe woningen zijn nodig om voldoende mogelijkheden te bieden aan starters, doorstromers en potentiële inwoners. Dit heeft een ook positief effect op bijvoorbeeld het verenigingsleven en de middenstand, kortom: goed voor de leefbaarheid.

De woningbouwprojecten staan in onderstaand overzicht opgesomd:

Voor een overzicht van de ligging van de woningbouwlocaties, de fasering en het soort woningen kunt u terecht bij de monitor plancapaciteit via deze link: www.plancapaciteit.nl.