Woningbouw

Nieuwe woningen zijn nodig om voldoende mogelijkheden te bieden aan starters, doorstromers en potentiële inwoners. Dit heeft een ook positief effect op bijvoorbeeld het verenigingsleven en de middenstand, kortom: goed voor de leefbaarheid. 

Onze inzet is daarom gericht op veel en vooral betaalbaar bouwen. Om invulling te kunnen geven aan deze ambitie bereiden wij deze bestuursperiode plannen voor die resulteren in 2000 woningen. In deze plannen reserveren wij ruimte specifiek voor ouderen en jongeren en zetten wij nog meer in op de betaalbaarheid.

De actuele woningbouwprojecten staan in onderstaand overzicht opgesomd:

Voor een overzicht van de ligging van de woningbouwlocaties, de fasering en het soort woningen kunt u terecht bij de monitor plancapaciteit via deze link: www.plancapaciteit.nl.