Watergang Stiereveld in aanbouw

Woningbouw

De actuele woningbouwprojecten in de gemeente Waterland staan hieronder opgesomd.

Voor een overzicht van de ligging van de woningbouwlocaties, de fasering en het soort woningen kunt u terecht bij de monitor plancapaciteit via deze link: www.plancapaciteit.nlexterne-link-icoon.