Kebo (transformatie Hellingweg) in Broek in Waterland

Waar: Naast de N247 in het zuiden van Broek in Waterland.

Wat:  Ontwikkeling  woningen, appartementen, buurtsuper/kruidenier/winkelunits.

Stand van zaken: 

In november 2023 heeft de gemeenteraad het ontwerp bestemmingsplan vastgesteld voor het realiseren van 21 appartementen met winkelunit(s).

In totaal komen er in het plan 8 sociale huur appartementen. Het ontwerp bestemmingsplan ligt ter inzage.

Na deze periode wordt het bestemmingsplan vastgesteld door de raad. Daarbij worden eventuele zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan meegenomen.

Planning

Vaststelling bestemmingsplan: Q1 2024
Aanvraag omgevingsvergunning: Q2/Q3 2024
Start verkoop: Q3 2024
Start bouw: Q1/ Q2 2025

Nieuws

20 januari 2022. De exploitatieovereenkomst voor de ontwikkeling van Eilandweg 23 – 25 in Broek in Waterland (ook wel bekend als KEBO-locatie) is op donderdag 20 januari jl. ondertekend door wethouder Theo van Eijk en Camiel Honselaar directeur HSB Ontwikkeling BV uit Volendam.

https://www.hsbinbroek.nl/externe-link-icoon

Foto van Kebo Gebouw in Broek Waterland