Wethouder Theo van Eijk en Camiel Honselaar vieren overeenkomst

Exploitatieovereenkomst ondertekend voor voormalige KEBO-locatie

20 januari 2022
Gemeentenieuws

De exploitatieovereenkomst voor de ontwikkeling van Eilandweg 23 – 25 in Broek in Waterland (ook wel bekend als KEBO-locatie) is op donderdag 20 januari jl. ondertekend door wethouder Theo van Eijk en Camiel Honselaar directeur HSB Ontwikkeling BV uit Volendam.

Gemeente Waterland heeft in 2018 in het bestemmingsplan opgenomen dat op het bedrijventerrein Hellingweg, binnen voorwaarden, woningbouw is toegestaan.

Het uitgangspunt van de ontwikkeling in het exploitatiegebied is om 21 eenheden te realiseren waaronder 8 appartementen in de sociale categorie en 13 koopwoningen. In het plan wordt ook ruimte vrijgemaakt voor een supermarkt (150m2).

Wethouder Theo van Eijk: “Wij zijn enorm blij dat HSB op deze locatie 21 appartementen gaat realiseren. Hiermee geven wij invulling aan de grote behoefte aan nieuwbouwwoningen, ook in Broek in Waterland”.

Voormalige en huidige bestemming locatie

HSB heeft de locatie eind 2020 verworven en in eigendom gekregen. In het verre verleden was er een bedrijf gevestigd dat tourbussen exploiteerde. Later werd de KEBO meubelwinkel hier gevestigd. Het pand wordt momenteel gebruikt door de materieeldienst van HSB. Tevens heeft HSB haar eigen metselschool hier gevestigd, dit om het nijpende tekort aan vak personeel terug te dringen.