Woningbouw Sportcomplex Marken

Waar: 

Terrein Sportcomplex Marken

Wat: 

Ontwikkeling 100 woningen, waarvan 30% in de sociale huur/ koop, 30% goedkope koop en 40% in de vrije sector.

Stand van zaken: 

Het bestemmingsplan voor dit plan is onherroepelijk. In december 2023 is de aanvraag omgevingsvergunning voor het plan ingediend.

Impressie van woningbouw Marken

Besluiten en participatie

zie ook achtergrond en programma.

Achtergrond en programma

De plannen houden in dat de sportvelden worden heringericht om ruimte te creëren voor woningbouw. Het gaat om ca. 100 woningen in verschillende categorieën en prijsklassen, voor verschillende doelgroepen, grondgebonden en gestapeld.

Woningprogramma: 30% sociaal (huur en/of koop),15 % sociaal plus (= een woning met een aanschafwaarde tussen € 165.000,00 en € 215.000), 15 % betaalbare koop (= een woning met een aanschafwaarde tussen € 215.000 en € 350.000) en 40% vrije sector = volledig vrij (huur, koop, grondgebonden, gestapeld, duur, goedkoop e.d.).

Woningtoewijzing: sociale huur (ca. 15 woningen) gaat regionaal via Woningnet/Woonmatch. Koopwoningen moeten de eerste maand worden aangeboden aan inwoners van de kern Marken, vervolgens de tweede en derde maand aan inwoners van de gemeente Waterland en tot slot aan een ieder.

Duurzaamheid: het project moet gasloos (all-electric) worden uitgevoerd. De EPC mag niet hoger zijn dan 0. Innovatieve kansen zoals TEOexterne-link-icoon worden zoveel mogelijk waargenomen.

Waterbewust bouwen: B&W willen bij deze locatie gevolg geven aan de uitgangspunten van het waterbewust bouwen conform het rapport Marken Boven Water, Bouwstenen II

Parkeren: de parkeerbehoefte wordt ingevuld conform het parkeerbeleid van de gemeente Waterland.

Fasering: gedacht wordt aan één bouwstroom, maar om de woningtoewijzing/verkoop in 3 fases van ca. 30 woningen per jaar te doen dus 3 jaren achtereen.

Bestemmingsplan: de gronden hebben op dit moment de bestemming sport. Voor woningbouwontwikkeling is dus een nieuw bestemmingsplan nodig.

Onder de tab downloads vindt u meer relevante documenten.

Planning

Verlenen omgevingsvergunning Q1 2024
Start verkoop Q2/Q3 2024
Start bouw Q4 2024

https://www.ontwikkeling-marken.nl/externe-link-icoon

Nieuws

Het beeldkwaliteitsplan en ontwerpbestemmingsplan zijn klaar, behandeling in de gemeenteraad in december 2021.

Contact

De ontwikkeling is door de gemeente gegund aan HSB Ontwikkeling BV. Voor het project is een speciale websiteexterne-link-icoon in de lucht gebracht iom gemeente en Eilandraad. Daar vindt u ook de contactinfo van de projectontwikkelaar/aannemer. De projectleiding bij de gemeente is in handen van Gerald Roerdinkveldboom, telefoonnummer 06 295 677 10 of gerald.roerdinkveldboom@waterland.nl.