Stiereveld (Kanaaldijk 63) in Watergang

Waar: 

Kanaaldijk 63 en Dorpsstraat 88A in het zuiden van de bebouwde kom van Watergang

Wat: 

Woningbouwplan voor 18 woningen, waarvan 7 woningen in de sociale sector

Stand van zaken: 

De omgevingsvergunning voor deze ontwikkeling is onherroepelijk. Het project is op dit moment in uitvoering.

Impressie woningen Kanaaldijk bovenaanzicht

Besluiten en participatie

Stedenbouwkundig programma van eisen (SPVE)

Het SPVE heeft van 12 maart tot en met 22 april 2010 ter inzage gelegen. Op 25 maart 2010 vond de inspraakavond plaats. Op 9 september 2010 heeft de gemeenteraad het SPVE vastgesteld.

Achtergrond en programma

  • Het projectgebied Stiereveld (Kanaaldijk 63 en Dorpsstraat 88A) ligt in het zuiden van de bebouwde kom van Watergang, tussen de Kanaaldijk en Dorpsstraat. Op het terrein staan de in 2005 gesloten basisschool Tiede Bijlsma en een woning.
  • Op dit moment heeft de kavel een maatschappelijke en woonbestemming. Het schoolgebouw en de woning worden gesloopt en maken plaats voor 19 nieuwe woningen.
  • De gemeente en initiatiefnemer Kramer planontwikkeling B.V. (KPO) hebben in mei 2009 een koop- en projectontwikkelingsovereenkomst gesloten. In 2010 is het SPVE opgesteld en vastgesteld door de gemeenteraad.
  • Stedenbouwkundig programma
  • In een stedenbouwkundig programma van eisen (SPVE) worden mogelijkheden voor de invulling van een locatie onderzocht en wordt op basis van een afweging van voor- en nadelen gekozen voor een voorkeursmodel. Ook staat omschreven wat er op de locatie gebouwd kan worden en hoe de bebouwing er in grote lijnen uit gaat zien (beeldkwaliteit, aantallen, hoogtes, etc.).
  • In het voorkeursmodel van het project Stiereveld is ruimte voor 19 woningen, waarvan 7 woningen in de sociale sector. Dit zijn rijtjeswoningen. Verder komen er 10 twee-onder-een-kap en 2 vrijstaande woningen.
  • Over het algemeen krijgen de woningen een bouwlaag met een kap. In sommige gevallen is twee bouwlagen met een kap mogelijk. Tussen de woningen komen doorzichten naar het landschap. De zuidelijke helft van het plangebied wordt omgrensd door water. In het midden van het gebied komen 20 parkeerplaatsen in de openbare ruimte. Bewoners van de vrije sectorwoningen parkeren daarnaast op eigen terrein.
  • Meer informatie over de besluitvorming over het SPVE vindt u op de pagina besluiten en participatie. Het SPVE zelf vindt u op de pagina downloads.
  • Voor meer informatie over het (bouw)plan kunt u contact opnemen met de initiatiefnemer.

Planning

Oplevering van de woningen Q4 2024.

https://www.stiereveld.nl/planningexterne-link-icoon

Contact

Contactgegevens

De initiatiefnemer van het project is Kramer Planontwikkeling B.V. (KPO). Voor algemene vragen over het (bouw)plan verwijzen wij u door naar de website van KPO.

Voor vragen over besluiten en procedures kunt u contact opnemen met de gemeente Waterland: Marien Blok, tel. (0299) 658 630, e-mail m.blok@waterland.nl.