Watergang Stiereveld in aanbouw

Bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen

Via deze pagina kunt u nagaan welk bestemmingsplan of ander ruimtelijk plan geldt op een bepaalde grond of een bepaald perceel. Alle bestemmingsplannen en andere ruimtelijke plannen van de gemeente, kunt u inzien via het omgevingsloketexterne-link-icoon of in het gemeentehuis tijdens onze openingsuren.