Bestemmingsplannen in Ilpendam

U kunt in de volgende twee stappen nagaan welk bestemmingsplan of ander ruimtelijk plan op een bepaald perceel of adres van toepassing is.

Ruimtelijke plannen

Kijkt u eerst in onderstaande plannen of het perceel of adres dat u zoekt is opgenomen in een digitaal (bestemmings)plan. Bij de naam van het (bestemmings)plan kunt u zien wat de status is.