Luchtfoto Monnickendam

Bestemmingsplan Kernen Waterland 2013 (onherroepelijk)

Het bestemmingsplan Kernen Waterland 2013 betreft de kernen Ilpendam, Uitdam, Watergang en Zuiderwoude.

Stand van zaken

21 oktober 2013: Het bestemmingsplan is onherroepelijk.
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 6 september 2013 uitspraak gedaan in de beroepszaken tegen het bestemmingsplan Kernen Waterland 2013 (vaststellingsdatum 11 april 2013).  De beroepen tegen het bestemmingsplan zijn niet-ontvankelijk verklaard. Tegen de uitspraak van 6 september 2013 was gedurende zes weken verzet mogelijk. Binnen deze termijn is geen verzetschrift ingediend. Het bestemmingsplan is daardoor onherroepelijk.

Het bestemmingsplan Kernen Waterland 2013 (NL.IMRO.0852.BPKILUIWAZU013-va01) kan worden ingezien:

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling publiekszaken gedurende de openingstijden.