Bestemmingsplan De Noord 24 Ilpendam (onherroepelijk)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland maken bekend dat er tegen het op 17 december 2015 door de gemeenteraad van Waterland vastgestelde bestemmingsplan ‘Ilpendam – De Noord 24’ gedurende de termijn van terinzagelegging geen beroep is ingesteld. Het bestemmingsplan is ingevolge artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening op 12 februari 2016 in werking getreden en onherroepelijk.

Het bestemmingsplan kan worden ingezien: