Buitengebied Waterland 2013 (onherroepelijk)

In het kader van de actualisering van de oude bestemmingsplannen van de gemeente, is een Bestemmingsplan Buitengebied gemaakt.

Stand van zaken

9 maart 2015: Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland maken bekend dat geen beroep is ingesteld tegen het raadsbesluit d.d. 27 november 2014 tot "Herziening bestemmingsplan Buitengebied 2013" (NL.IMRO.0852.BPBGwaterland013-va03).
Het bestemmingsplan is ingevolge artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening op 6 maart 2015 geheel onherroepelijk en in werking getreden.

Het bestemmingsplan kan worden ingezien:

  • op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.nl;
  • bij de afdeling Publiekszaken in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam gedurende de openingstijden.
     

Rechtsmiddelen
Er staan geen rechtsmiddelen open tegen het bestemmingsplan (zienswijze, bezwaar, beroep, hoger beroep).

Databestanden
Hier kunt u de set databestanden downloaden van het bestemmingsplan
PakketBestemmingsplan Buitengebied Waterland 2013-va03

Rechtsmiddelen
Er staan geen rechtsmiddelen open tegen het bestemmingsplan (zienswijze, bezwaar, beroep, hoger beroep).

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling publiekszaken, gedurende de openingstijden.