Schapen in de wei met zicht op Marken

Buitengebied Waterland 2013 (onherroepelijk)

In het kader van de actualisering van de oude bestemmingsplannen van de gemeente, is een Bestemmingsplan Buitengebied gemaakt.

Stand van zaken

9 maart 2015: Burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland maken bekend dat geen beroep is ingesteld tegen het raadsbesluit d.d. 27 november 2014 tot "Herziening bestemmingsplan Buitengebied 2013" (NL.IMRO.0852.BPBGwaterland013-va03).
Het bestemmingsplan is ingevolge artikel 3.8 lid 5 van de Wet ruimtelijke ordening op 6 maart 2015 geheel onherroepelijk en in werking getreden.

Het bestemmingsplan kan worden ingezien op 

Rechtsmiddelen

Er staan geen rechtsmiddelen open tegen het bestemmingsplan (zienswijze, bezwaar, beroep, hoger beroep).

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de afdeling publiekszaken, gedurende de openingstijden.