Zicht op de Noord vanaf het Burgemeester Van Oorschotplantsoen in Ilpendam

De Noord 18, Ilpendam

Overeenkomstig artikel 6.24 lid 3 van de Wet ruimtelijke ordening juncto artikel 6.2.12 van het Besluit ruimtelijke ordening maken burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland bekend dat een anterieure overeenkomst over grondexploitatie en planschade is gesloten met betrekking tot het realiseren van een woning op het perceel gelegen nabij De Noord 18 te Ilpendam in Waterland, kadastraal bekend gemeente Ilpendam, sectie E nummer 2901. 

Tegen de overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend. Een zakelijke beschrijving van de inhoud van de overeenkomst is in te zien gedurende zes weken vanaf 21 juli 2023, in het gemeentehuis aan de Pierebaan 3 te Monnickendam. 

Waterland, 18 juli 2023