Zicht op N247 bij Broek in Waterland

Bestemmingsplan Waterland-Parapluplan 2018 (onherroepelijk)

Het bestemmingsplan Waterland-Parapluplan 2018 is op 7 juni 2018 vastgesteld. Met dit bestemmingsplan zijn een dertigtal andere bestemmingsplannen gewijzigd. Het plangebied omvat daardoor een groot deel van het grondgebied van de gemeente Waterland.

Het bestemmingsplan Waterland-Parapluplan 2018:

  • Zorgt voor een eenduidige regeling in andere bestemmingsplannen t.a.v. parkeer-, laad/losruimte en generatiewonen.
  • Repareert en verbetert andere bestemmingsplannen.
  • Maakt geen -nieuwe- ontwikkelingen mogelijk.

Het bestemmingsplan is per 3 augustus 2018 in werking en onherroepelijk. Het bestemmingsplan is in te zien via de landelijke websiteexterne-link-icoon