Zicht op de Noord vanaf het Burgemeester Van Oorschotplantsoen in Ilpendam

Bestemmingsplan Lepelaarstraat Ilpendam (onherroepelijk)

Het bestemmingsplan “Ilpendam Lepelaarstraat” is met ingang van vrijdag 13 mei 2016 onherroepelijk geworden. Dit betekent dat dit bestemmingsplan in werking is getreden en het juridisch kader is waaraan met name aanvragen om omgevingsvergunningen kunnen worden getoetst.

De gemeenteraad heeft het bestemmingsplan op 17 maart 2015 gewijzigd ten opzichte van het ontwerp vastgesteld. Het bestemmingsplan in onherroepelijk geworden omdat er geen beroep is ingediend bij de Raad van State.
Het bestemmingsplan voorziet in de juridisch-planologische regelingen voor de realisatie van maximaal 20 grondgebonden woningen met bijbehorende bouwwerken aan de Lepelaarstraat te Ilpendam (voorheen Ilpenhof).

Stukken inzien

Het vastgestelde en tevens onherroepelijk geworden bestemmingsplan kan worden ingezien op de landelijke websiteexterne-link-icoon.