Luchtfoto Marken

Bestemmingsplanwijziging, schadevergoeding (Planschade)

Heeft u schade of verwacht u die door een besluit van de gemeente? Dan kunt u de gemeente om een vergoeding voor de schade vragen.

Let op

Gaat het om schade uit 2023 of eerder? Dan gelden voor u mogelijk andere regels.

Beschrijving

De gemeente kan het bestemmingsplan aanpassen. Hierdoor kunt u schade lijden. Dit is planschade.

Een voorbeeld: Het mooie weiland met uitzicht voor uw huis moet plaats maken voor een snelweg. Hierdoor daalt de waarde van uw huis en kunt u het voor minder geld verkopen. Een ander voorbeeld: uw bedrijf is slechter bereikbaar door de aanleg van een nieuwe weg. Hierdoor loopt u inkomen mis.

Bij planschade kunt u recht hebben op een vergoeding. Voor de vergoeding van planschade stelt de gemeente zelf regels op (Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Waterland 2008). Deze vindt u bij Wet en regelgeving" onderaan deze pagina.

Ook voor landelijke projecten ('rijksprojecten') bestaat een tegemoetkoming. Dit soort projecten van nationaal belang zijn projecten die op het grondgebied van meerdere gemeenten en provincies spelen. Een nieuwe snelweg bijvoorbeeld.

U krijgt geen vergoeding van planschade als het op een andere manier al goedgemaakt is. Bijvoorbeeld doordat u bent onteigend of door een verzekeringsuitkering.

Aanvragen

Zo vraagt u een vergoeding voor de schade door een nieuw of gewijzigd omgevingsplan aan:

 • U neemt contact op met de gemeente
 • U geeft door:
  • welke schade u heeft
  • welk besluit de schade heeft veroorzaakt
  • waarom u denkt dat u recht heeft op een schadevergoeding
  • welk bedrag u als schadevergoeding wilt krijgen
  • hoe u op dat bedrag komt
  • alle bewijzen of foto's die uw aanvraag ondersteunen (bijvoorbeeld een eigendomsbewijs)
  • uw handtekening
 • U betaalt de kosten bij uw aanvraag.

Voorwaarden

De voorwaarden voor de vergoeding van planschade zijn onder andere:

• U heeft schade geleden aan uw eigendom (u bent eigenaar, geen huurder).

• Er is schade vanwege planologische maatregelen (bestemmingsplannen).

• U vraagt de vergoeding aan binnen vijf jaar na de wijziging van het bestemmingsplan.

• U heeft goede argumenten waarom u de schade niet zelf hoeft te betalen.

Verzoek

Diegene die denkt dat hij schade lijdt als gevolg van een planologische maatregel, dient een gemotiveerd, schriftelijk verzoek in tot vergoeding van planschade bij het college van Burgemeester en wethouders.

De procedure

De gemeente schakelt een onafhankelijk adviesbureau in, dat alle stukken zal bestuderen en de locatie (uw woning) zal bezoeken. Zowel de aanvrager als de gemeente kunnen een toelichting geven. Op basis van deze stukken en het onderzoek stelt het adviesbureau een concept advies op. Deze wordt aan de gemeente en de aanvrager toegestuurd met de mogelijkheid om voor zowel de aanvrager als de gemeente om een zienswijze op het concept advies in te dienen.

Het adviesbureau zal vervolgens haar definitief advies aan de gemeente voorleggen. Op basis hiervan zal het college van Burgemeester en wethouders een besluit nemen over de vergoeding van planschade.

Hoe lang gaat het duren?

Een aanvraagprocedure voor nadeelcompensatie duurt maximaal 1 jaar. Kan iemand nog in beroep gaan tegen het besluit van de gemeente waarvoor u nadeelcompensatie wilt? Dan gaat de termijn van maximaal 1 jaar pas in als de beroepstermijn voorbij is.

Kosten

Voor het behandelen van een planschadeverzoek brengt de gemeente een drempelbedrag van 300 euro in rekening.

Bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de beslissing op uw aanvraag. Doe dit binnen 6 weken. Bent u het daarna niet eens met de uitspraak op het bezwaarschrift? Teken dan beroep aan bij de rechtbank.

Wet en regelgeving

Meer informatie