Zicht op de kerk in Watergang vanaf de Dorpsstraat

Bestemmingsplannen ouder dan 10 jaar

Bestemmingsplannen zijn in principe bedoeld voor een periode van tien jaar. Na het verstrijken van die periode verliezen zij niet hun rechtsgeldigheid.

De wetgever heeft aangegeven, dat per 1 juli 2013 voor het gehele grondgebied van de gemeente actuele bestemmingsplannen dienen te gelden.
Voor een groot deel is dit gelukt.  Er zijn echter enkele delen waar nog geen actueel bestemmingsplannen geldt.

Volgens artikel 3.1 lid 5 van Wet ruimtelijke ordening dient de gemeente bekend te maken waar deze gebieden zijn. In dit pdf-bestand zijn de locaties aangegeven waar een bestemmingsplan geldt dat ouder is dan 10 jaar.