Houten huis met pronkgevel en bomen rondom

Kadastrale gegevens opvragen

Het Kadaster houdt allerlei gegevens bij van alle gebouwen en stukken grond in Nederland. Bijvoorbeeld wie de eigenaar is, waar de erfgrens ligt en of er kabels in de grond liggen. U bekijkt deze gegevens op de website van het Kadasterexterne-link-icoon.

Beschrijving

Het Kadaster houdt gegevens bij van verschillende soorten goederen, zoals:

  • vastgoed (grond en gebouwen)
  • schepen
  • luchtvaartuigen
  • kabels en leidingen onder de grond

U kunt bij het Kadaster onder andere de gegevens van een gebouw of stuk grond opvragen. Zo kunt u nakijken:

  • wie de rechthebbende is (bijvoorbeeld eigenaar of erfpachter)
  • wat de aard van het perceel is (bijvoorbeeld huis met tuin of weiland)
  • wat de oppervlakte van het perceel is en hoe dat eruit ziet (bijvoorbeeld een kaart of plattegrond)

Wilt u weten welk omgevingsplan er voor uw wijk geldt? Kijk dan op de site van de gemeente of op het Omgevingsloketexterne-link-icoon.

Voor het verkrijgen kadastrale gegevens zijn leges verschuldigd.

Aanvragen

Zo vraagt u kadastrale gegevens op:

Contact

Kijk voor meer informatie op   www.kadaster.nlexterne-link-icoon of neem contact op via telefoonnummer (0299) 658 585.

Wet en regelgeving

Meer informatie