Monumentaal houten huis in Broek in Waterland

Bodeminformatie t.b.v. aan-/verkoop van onroerend goed

Heeft u een bouw- en grondverklaring nodig? Bijvoorbeeld voor de aanvraag van uw hypotheek? Een bouw- en grondverklaring vraagt u via het Omgevingsloket aan bij de gemeente.

Beschrijving

Bij koop en verkoop van onroerende goederen is informatie over bodemvervuiling of een ondergrondse tank belangrijk. In sommige gevallen kan vervuiling de mogelijkheden voor het gebruik van een perceel beperken.
Bodeminformatie is voor zowel de verkopers als de kopers van onroerend goed van belang.

  • Verkopers hebben tegenover de kopers informatieplicht.
  • Kopers van onroerend goed hebben een onderzoeksplicht.

Makelaars, taxateurs en particulieren kunnen bij de Omgevingsdienst IJmond informatie opvragen over:

  • Uitgevoerde bodemonderzoeken op of nabij het adres waarover informatie wordt gevraagd
  • Eventueel aanwezige ondergrondse brandstoftanks
  • Verleende vergunningen voor activiteiten, die mogelijk vervuiling hebben veroorzaakt op dat adres
  • Achtergrondgehalten in de bodem van het deel van de stad waarin het adres ligt.

Aanvragen

Zo vraagt u een bouw- en grondverklaring aan:

Contactgegevens

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: Omgevingsdienst IJmondexterne-link-icoon

Wet en regelgeving